Zwerfplastic

Al jaren valt ons, tijdens onze reizen naar Senegal,  de grote hoeveelheid zwerfplastic op. Vuilnisophaaldiensten zijn er – buiten de grote steden – niet; op zijn best verbrandt men het afval of begraaft het in een kuil. Maar meestal blijft het liggen, in de straten, bij de scholen, langs de kant van de weg, in de natuur. En er is nauwelijks besef van het gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn we ons gaan oriënteren op initiatieven en start ups die laagdrempelige en goedkope technieken hebben bedacht voor het recyclen van plastic. Voor ons vertrek vonden we al een paar initiatieven die we verder willen onderzoeken.
Een dergelijk project zou misschien binnen de doelstelling van Kakaran: enerzijds bewustwording van en scholing over schade aan het milieu door dit zwerfplastic, anderzijds recycling van zwerfplastic tot orthopedische toepassingen (bijvoorbeeld protheses) of schoolmaterialen. Wie met ons mee wil denken: ideeën zijn van harte welkom!

 

Posted in Nieuws.