Toegekende projecten

Op de bestuursvergadering van 23 juni j.l. hebben we verschillende nieuwe aanvragen besproken. Er lagen vier aanvragen voor nieuwe leerlingen en we hebben voor elk van hen een donateur gevonden. We hebben overigens ook vier nieuwe donateurs mogen verwelkomen (meestal gaat het andersom, dan zoeken we een donateur voor een nieuw kind). We hebben onze contactpersonen in Senegal gevraagd om uit te zien naar kinderen die zonder  financiële steun niet naar school kunnen.

De aanvragen voor projecten betreffen incidentele vergoedingen voor een kleine verbouwing aan een school of het vervangen van een kopieerapparaat. Sommige aanvragen komen van oud-leerlingen die – aangezien ze moeilijk werk kunnen vinden – een startsubsidie vragen voor het opzetten van een eigen bedrijf. Hoewel het een logisch gevolg is van het vergoeden van schoolgelden, zou dit een gedeeltelijke koerswijziging betekenen. Het bestuur wil zich daarop nader beraden en neemt op de volgende vergadering een beslissing hierover.

Met het oog op onze financiën hebben we besloten om twee projecten te financieren: het eerste is het plaatsen van rolstoelvriendelijke drempels bij twee scholen in Tambacounda, zodat gehandicapte kinderen in de school kunnen komen. Tijdens onze laatste reis hebben we ons vaak verwonderd over de hindernissen die minder valide kinderen tegenkomen. We zijn er dan ook van overtuigd dat veel kinderen zullen profiteren van een rolstoeltoegankelijke school. Een deel van het bedrag is bijeengebracht door de Rotary in Bussum, waar Esther lid van is.

schoolbankenHet tweede project dat we willen honoreren betreft het vervangen van 47 schoolbanken van een school in Koulouck. Deze school heeft een regionale functie: kinderen komen uit de wijde omtrek. Er is sprake van een grote betrokkenheid van de ouders en een enthousiaste jonge schooldirecteur. Tijdens ons bezoek aan de school in februari vielen de bankjes letterlijk uit elkaar. We gaan nog na of de bankjes vervaardigd kunnen worden door een plaatselijke ambachtsschool. De school heeft ook een aanvraag gedaan voor een extra lokaal en vervanging van het toiletgebouw. We duimen dat de aanvraag die we hebben ingediend bij een kapitaalkrachtige instelling wordt gehonoreerd, zodat ook die plannen door kunnen gaan.

We hebben helaas lang niet alle projecten kunnen honoreren. Sommige omdat ze niet vallen binnen onze criteria, deels omdat we onvoldoende middelen hebben daarvoor. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een incidenteel bedrag willen doneren ten behoeve van een specifiek project. Bijvoorbeeld voor de aanschaf een nieuw kopieerapparaat. Papis, een oud-leerling van Kakaran, is een klein winkeltje begonnen tegenover het lyceum in Ziguinchor. Hij verkoopt snoep en schoolartikelen, maar zou daarnaast graag een kopieeerservice willen bieden voor de leerlingen van het lyceum.

Als je interesse hebt om een bijdrage te leveren aan een van deze projecten, neem dan even contact op met Lenette Schuijt.

Posted in Nieuws.