Publicatie jaarrekening

Vanwege de maatregelen rondom COVID19 heeft het bestuur ook dit jaar haar jaarlijkse vergadering moeten uitstellen. Tijdens de vergadering van 4 oktober a.s. zullen de financiële stukken worden besproken en na goedkeuring op de website worden gepubliceerd.

Posted in Nieuws.