Promotie Fatima Diallo

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, vond op 18 mei 2016 de promotie plaats van Fatima Diallo aan de universiteit van Leiden. Zij verdedigde haar proefschrift l’Etat comme éponge’ (‘De staat als spons’), over handhaving en vestiging van staatsgezag in oorlogsgebieden. Met het onderwerp van haar promotieonderzoek treedt zij in de voetsporen van Kakaranoprichtster Gerti Hesseling, die ook recht, antropologie en vredeswetenschappen trachtte te combineren.

Na afloop was er een receptie en diner. Door een actie onder bevriende hoogleraren kon Kakaran een groot deel van de promotiekosten vergoeden.

Posted in Nieuws.