Projets

Kakaran préfère soutenir des projets à petite échelle, avec lesquelles une organisation est vite et effectivement aidée. Il peut s'agir d'un nouveau toit pour un bâtiment d'école, des nouveaux tables-bancs, un puits, une clôture, des fournitures scolaires, etc. Normalement, quand nos associés au Sénégal nous envoient une demande de projet, Kakaran va à la recherche des fonds. Il nous arrive aussi qu'un donateur, au lieu de demander un cadeau pour une anniversaire de mariage ou une autre fête, demande une dotation pour Kakaran. Ou qu'ils réservent un legs dans leur testament. Lorsque'un donateur veut contribuer un montant, la Fondation Kakaran cherche un project approprié au Sénégal, comme des tables et chaises pour une salle d'ordinateur, un annexe pour une école, ou même la construction d'une maternelle. Deux professeurs d'université, quand ils prononçaient un discours officiel, ont demandé leurs invités de verser une dotation pour deux 'chaires' au Sénégal. Le montant recueilli permet à deux enfants d'avoir une éducation jusq'à l'université, fourni par Kakaran.

Koulouck Mbada

bankjes KoulouckVoor een afgelegen school, Koulouck Mbada, heeft Kakaran 47 nieuwe schoolbankjes gefinancierd. De oude vielen door het intensieve gebruik uit elkaar.

Speeltoestellen

Na de bouw van een kleuterschool in Mbour, die was mogelijk gemaakt door een legaat van Gonnie Schuijt, was er nog wat geld over. Dat geld is besteed aan de aanschaf van enkele speeltoestellen voor op het schoolplein. Ook bij een andere school zijn speeltoestellen geplaatst.

Ecole Chateau d’Eau Nord


De Ecole Chateau d’Eau Nord in MBour, aan de westkust van Senegal, is een openbare lagere school met 12 klassen en 1013 leerlingen. De school telt 17 leerkrachten, waarvan 12 onderwijzers die voor de klas staan, een directeur, een bibliothecaris en een waarnemer die een afwezige onderwijzer kan vervangen en voorts nog twee leraren voor Arabisch.

Ecole Abatoir Tambacounda

Met de steun van Kakaran heeft deze school in de wijk Abattoir in Tambacounda, de meest oostelijke stad van Senegal, zich ontwikkeld tot een modelschool met 900 leerlingen die in twee shifts naar school gaan, de ene groep ‘s morgens, de andere groep ‘s middags.

Kakaran voorzag de school van een omheining, een put, een globe, boeken en ander schoolmateriaal. De school organiseert jaarlijks onder de naam ‘Caravane de l’espoir’ (Karavaan van de Hoop) een schoolreis naar de hoofdstad Dakar, waar onder meer een bezoek wordt gebracht aan het parlement. In 2010 is het bureau van de directie vernoemd naar de oprichtster van Kakaran, Gerti Hesseling.

Nieuwe AMO

Sinds 2017 rijdt er in Senegal weer een nieuwe Atelier Mobile Orthopédique (AMO). Door intensief gebruik van de terreinwagen moet deze regelmatig worden vervangen. Sinds de eerste AMO in gebruik werd genomen zijn er veel verandeirngen geweest. Het team van de AMO veranderde van samenstelling en twee van de sponsoren trokken zich terug. Nadat er een nieuw team van orthopedische deskundigen was gevormd en twee nieuwe financiers zijn gevonden, de Fred Foundation en Stichting Bron van Leven, kon een nieuwe auto worden aangeschaft. Dit is inmiddels de vierde auto die via Kakaran is bekostigd en hij opereert vanuit het ziekenhuis in Tambacounda.

Sponsoractie Mongolië

ontvangst orthopedische apparatuur

In 2015 gingen twee jonge mannen, Daan Bregman (kleinzoon van een donateur van het eerste uur) met zijn vriend Joram Knigge, op reis met een opgelapte Nissan Sunny uit 1986 naar Mongolië. Om geld op te halen voor Kakaran stuurden zij kaarten vanuit de negentien landen waar ze doorheen kwamen. Om die te ontvangen kon je minimaal € 10 storten voor het goede doel: orthopedische apparatuur. We kozen ervoor het bedrag te schenken aan orthopedisch centrum van het ziekenhuis in Tambacounda, Senegal.

Wari

wariIn 2013 is een van onze oud-leerlingen, met hulp van Kakaran, een Wari-agentschap begonnen. In een piepklein kantoortje blakbij de grote markt kunnen mensen zonder bankrekening hun facturen contant betalen.

Boekentransport

Gerti Hesseling heeft bij leven bepaald dat haar wetenschappelijke boekerij – in elk geval de frans- en engelstalige werken – zou gaan naar de ‘betrekkelijk jonge Université Gaston Berger de Saint-Louis. Saint-Louis is een plaats in het Noorden van Senegal. De zending – ca. 75 dozen met ca. 2300 boeken – zou Kakaran voor haar rekening nemen, maar dat had nogal wat voeten in de aarde.

Awa naar school met paard en wagen

Het allereerste project van Kakaran ooit bestond uit een simpele oplossing om Awa naar school te kunnen laten gaan. Awa kan vanwege haar polio niet lopen en als kind kon zij dus niet naar school. Kakaran organiseerde voor Awa een wagen en twee paarden. Een jongeman werd gecharterd om als koetsier Awa en nog twee andere kinderen dagelijks van en naar school brengen. Onder schooltijd kon hij als taxichauffeur met de paard en wagen de kost verdienen voor hem zelf en voedsel voor de paarden.

Project drempels weghalen

Voor gehandicapte kinderen is het al lastig om de school te bereiken, maar vaak biedt de school zelf ook hindernissen om de lessen te volgen, zoals trappen en afstapjes. In 2016 heeft de Stichting daarom rolstoelvriendelijke drempels gefinancierd voor vier scholen in Tambacounda. Een deel van het bedrag was bijeengebracht door de Rotary in Bussum, waar Esther lid van is. De rest betaalden we uit eigen vermogen.

Het schooltje van Gonnie

IMG_3323

De in 2011 overleden donateur Gonnie Schuijt legateerde een groot bedrag aan Kakaran waarbij ze had aangegeven dat een kleuterschooltje een mooie bestemming zou zijn. Het werd een ‘Case des touts petits’ in een nieuwe wijk Medina van Mbour, waar de kleuters in een veel te klein noodgebouwtje met lekkend dak hun schooltijd moesten doorbrengen. De nieuwbouw werd voortvarend ter hand genomen en begin 2014 kwam de nieuwe school gereed.

Atelier Mobile Orthopédique


In het binnenland van Senegal zijn de ziekenhuizen dun gezaaid. Er is ongeveer eén ziekenhuis voor een gebied zo groot als drie Nederlandse provincies bij elkaar. Kakaran bezorgde de ziekenhuizen in Tambacounda en Ziguinchor elk een rijdende orthopedische werkplaats: een Atelier Mobile  (AMO).

Huis Sagna

repas sénégalais Het project Huis Sagna is een particuliere kinderopvang in Ziguinchor. Hier kunnen kinderen die uit dorpen in de omgeving naar school komen, tussen de middag eten en soms langere tijd verblijven. Kakaran betaalde onder meer de zonnepanelen op het dak, wat onderhoudswerk en al jarenlang een bijdrage voor het eten van de opgevangen kinderen. Verschillende leerlingen hebben op deze manier hun diploma weten te behalen.

Cases accompagnants bij het ziekenhuis

Als iemand in Senegal het ziekenhuis is opgenomen, zeker als het een kind is, komen familieleden dikwijls mee om voor de zieke te koken en de kleren te wassen. Deze begeleiders van zieken (‘accompagnants des malades’) sliepen meestal in de gangen van het ziekenhuis in Tambacounda, wat nogal wat overlast veroorzaakte. Met steun van Kakaran zijn er enkele huisjes op het ziekenhuisterrein gebouwd waar de begeleiders kunnen slapen, koken en wassen. Ook zijn er voor hen toiletten en doucheruimten gebouwd. Prof. Tom van der Grinten schreef er in 2005 een artikel over in Medisch  Contact