Ecole Chateau d’Eau Nord

De Ecole Chateau d’Eau Nord in MBour, aan de westkust van Senegal, is een openbare lagere school met 12 klassen en 1013 leerlingen. De school telt 17 leerkrachten, waarvan 12 onderwijzers die voor de klas staan, een directeur, een bibliothecaris en een waarnemer die een afwezige onderwijzer kan vervangen en voorts nog twee leraren voor Arabisch.

Er zijn twaalf klaslokalen. Door het grote aantal leerlingen hebben zes klaslokalen een dubbele bezetting. De ene groep leerlingen gaat drie ochtenden en twee middagen naar school en de andere groep twee ochtenden en drie middagen. De overige zes klaslokalen zijn voor de oudere leerlingen. Die gaan vijf ochtenden en twee middagen naar school. Deze hebben dus meer lesuren.

Met de schenking van een bedrag van € 7.500 heeft Kakaran deze school in staat gesteld een nieuw computerlokaal te bouwen en in te richten. Het benodigde bedrag werd betaald uit de opbrengst van kerstacties van Advocatenkantoor Pels Rijcken en Fontys Hogeschool.

 

De eerste spade ging begin 2013 in de grond: met voortvarendheid is aan de bouw van de salle informatique begonnen. In oktober 2013 werd de bouw van deze multifunctionele computerzaal met meubilair en computers voor de basisschool in Mbour afgerond. Gebruikers van het lokaal zijn, naast de ruim 1000 leerlingen die vertrouwd kunnen raken met informatica, ook onderwijzers en jonge middelbare scholieren uit de wijk, die tijdens de daluren gebruik kunnen maken van de voorzieningen. In het lokaal vinden ook pedagogische uitwisselingen tussen onderwijzers plaats en vergaderingen met schooldirecteuren uit het departement.

Daarnaast is er bij deze basisschool een kleuterschooltje gebouwd, dankzij een donatie ter gelegenheid van een veertigjarig huwelijk in 2011 (Jaarverslag 2011) en de opbrengst van de Benefietveiling in het Afrika Studiecentrum Leiden in het najaar van 2012. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig boeken geschonken voor de bibliotheek van de school, er is een kopieerapparaat gefinancierd en in 2016 zijn er speeltoestellen aangeschaft.