Overdracht directeurschap

Op 23 juni tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering gaf Gerard Schuijt, na bijna vijfentwintig jaar directeur van Kakaran te zijn geweest, het stokje over aan zijn nichtje Lenette Schuijt. Zij is met ingang van 23 juni de nieuwe directeur en is verantwoordelijk voor de financiën, de website en de nieuwsbrief en het contact met de donateurs.

Marlies Pietermaat, de vice-voorzitter sprak Gerard toe en overhandigde hem namens het bestuur, twee beeldjes. De voorzitter, Esther Kruyswijk, bedankte Gerard voor zijn jarenlange inzet voor de stichting en voor de prettige samenwerking met hem. Ze overhandigde hem een fotoboek met impressies van vijfentwintig jaar Kakaran en een persoonlijk dankwoord van vele betrokkenen. De nieuwe directeur Lenette Schuijt bedankte Gerard en de andere bestuursleden voor het in haar gestelde vertrouwen en zei zich te verheugen op een plezierige en langdurige samenwerking.

Posted in Nieuws.