Het onderwijs in Senegal

Het onderwijs in Senegal is sterk beinvloed door het Franse schoolsysteem. De staat is ervoor verantwoordelijk dat elk kind naar school kan gaan. Het onderwijs op de privéscholen, dat beter is dan op de openbare scholen, is vaak in handen van nonnen of paters. Op openbare scholen zijn de klassen groter en is er minder geld voor schoolmaterialen. De leerlingen die wij ondersteunen bezoeken zowel privéscholen als op openbare scholen.

Kakaran op FBLagere school
Na de kleuterschool volgen de leerlingen zes jaar lagere school (CI = Cours d’Initiation, CP = Cours préparatoire, CE1 = Cours élémentaire I, CE2 = Cours élémentaire II, CM1 = Cours Moyen I en CM2 = Cours Moyen II). Aan het eind van CM2 moet de leerling een examen doen voor het Certificat de Fin d’Études Élémentaires, CFEE) en een toelatingsexamen voor de 6ème (=de eerste klas van de middelbare school)

Middelbare school
Op de middelbare school, het College, gaat de leerling van de 6e klas naar de 5e, de 4e en de 3e. Daarna moet de leerling een examen doen voor het BFEM (Brevet de Fin d’Études du Cycle Moyen). Veel leerlingen verlaten na het behalen van hun DFEM de school om een middelbare beroepsopleiding te gaan volgen of om te gaan werken. Andere leerlingen gaan door naar de 2e en 1e en doen aan het eind van de 1e klas hun eindexamen (baccalauréat). Na het baccalauréat kan een leerling naar de universiteit of naar een hogere beroepsopleiding.