Over Senegal

Senegal ligt op het meest westelijke punt van het Afrikaanse continent. Het vormt aardrijkskundig een geheel met buurland Gambia.Door de geschiedenis van beide landen, Senegal als Franse en Gambia als Engelse kolonie, is Gambia een onafhankelijk land binnen de grenzen van Senegal. Het wordt als het ware omsloten door Senegal.

Bevolking

Al meer dan 50 jaar, sinds 1960, is Senegal een zelfstandig, veelkleurig en tolerant land met 12,3 miljoen inwoners, waarvan de helft in de regio Dakar woont. Het land kent zes grote etnische groepen die over het algemeen respectvol samenleven. De meerderheid is islamitisch, een klein deel is christelijk, een ander deel animist, niet gelovig of iets anders. Over en weer bestaat respect en de religieuze feestdagen worden door allen gedeeld en gevierd. In  het zuiden in de Casamance is het van tijd tot tijd wel onrustig. Daar zijn bewegingen die naar meer autonomie streven.

Natuur

Het land beschikt niet over natuurlijke rijkdommen. De landbouw, veeteelt en visserij zijn belangrijke bronnen van inkomsten. Pinda’s en rijst zijn belangrijke landbouwproducten. Daarnaast zijn Senegal en Gambia populaire vakantiebestemmingen in West-Afrika. Hoewel er niet veel wilde dieren leven in Senegal is de grote vogelrijkdom een van de aantrekkelijkheden van het land.

Levensomstandigheden

Om te kunnen overleven is Senegal nog steeds afhankelijk van ontwikkelingshulp. Driekwart van de kinderen gaat naar de lagere school. Het onderwijs op de privéscholen is vaak beter dan op de openbare scholen, waar de klassen vaak groot zijn (tot wel 80 kinderen). Op het platteland is het lastiger om onderwijs te kunnen volgen dan in de hoofdsteden. Het land is met een inhaalslag bezig en de economie groeit langzaam maar zeker. Maar het kost tijd. De levensverwachting is gemiddeld 54 jaar. Polio, malaria, diarree en hepatitis maken vele slachtoffers. Toegang tot goede gezondheidszorg is op het platteland niet vanzelfsprekend.

Kunst en cultuur

Senegal is een land van muziek, mode, literatuur en film. Youssou N’dour is een bekende Senegalese zanger en musicus. Hij hielp mee de hedendaagse muziek in Senegal uit te bouwen in een vorm die in de plaatselijke Wolof-taal mbalax genoemd wordt: een mengeling van de traditionele griot, met percussie en lofgezang en Afro-Cubaanse arrangementen. Het Prins Claus fonds heeft een aantal keren prijzen gegeven aan Senegalese instellingen en kunstenaars.

Literatuur: Gerti Hesseling, Senegal/Gambia, Amsterdam: KIT Publishers 2007