Werkwijze

Als Stichting Kakaran kiezen we zorgvuldig de projecten die we financieel ondersteunen. We werken met lokale partners in Senegal, verenigd in de Association Kakaran Senegal, met wie een jarenlange relatie is opgebouwd. Bij hen worden vanuit verschillende delen van Senegal verzoeken om ondersteuning ingediend, voorzien van een goed onderbouwd voorstel met een begroting.

De Stichting hanteert de volgende uitgangspunten voor financiering:

  • De lokale partners beoordelen de aanvragen en leggen deze voor aan het bestuur van Kakaran Nederland. Bij toekenning van financiering monitoren deze partners de voortgang en schoolresultaten van de kinderen en de realisatie van toegekende projecten. Zij rapporteren hierover regelmatig aan het bestuur.
  • In de meeste gevallen wordt een donateur gekoppeld aan een kind en betaalt de donateur jaarlijks een vast bedrag voor schoolgeld en -materialen. De donateur volgt het kind tijdens diens schoolloopbaan. Door middel van een nieuwsbrief worden donateurs jaarlijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van de kinderen.
  • Een afvaardiging van het bestuur bezoekt regelmatig, op eigen kosten, verschillende locaties in Senegal om de contacten onderhouden, vast te stellen of de donaties goed besteed zijn, nieuwe verzoeken te bespreken en nieuwe kinderen te ontmoeten.
  • Het bestuur van Kakaran Nederland komt jaarlijks bijeen om aanvragen te bespreken, nieuwe beleidslijnen uit te stippelen en het (financiële) jaarverslag van de Stichting te beoordelen.