Contactpersonen in Senegal

Onze partners in Senegal behartigen de belangen van de kinderen, beoordelen projectvoorstellen en zien toe op de correcte uitvoering van toegekende projecten.

In 2012 is de Association Kakaran Sénégal als non-gouvernementele organisatie opgericht. Deze ngo fungeert als institutionele schakel tussen de Stichting Kakaran Nederland en de kinderen en projecten. Daarnaast is de relatie die Kakaran onderhoudt met een aantal lokale contactpersonen onmisbaar voor het werk van de Stichting.

Awa Tall Gningue is één van de eerste leerlingen van Kakaran. Ze is management-assistente bij het Ministerie van Cultuur en Communicatie in Tambacounda. Awa onderhoudt contact met alle kinderen in de regio Tambacounda en beoordeelt projectaanvragen uit het hele land. Tevens is zij penningmeester van het bestuur van Kakaran Sénégal.

 

Nommez Ba Gahn was als orthopedisch instrumentenmaker werkzaam in het ziekenhuis van Tambacounda. Samen met voorzitter Esther Kruyswijk was hij de motor achter het  Atelier Mobile Orthopedique dat de regio intrekt om ter plaatse prothesen te maken of te repareren. Met hulp van een Franse ngo heeft Nommez het Centre Carfeah opgezet, dat onderdak en begeleiding biedt aan 20 gehandicapte jongeren, tien vrouwen en tien mannen. In 2013 werd Nommez in Senegal voor zijn vele activiteiten voor gehandicapten en voor zijn trouwe samenwerking met Kakaran, geëerd met een onderscheiding, ridder in de nationale orde van verdienste van Senegal. Sinds zijn pensionering is Nommez verhuisd naar Mbour en is nu de belangrijkste contactpersoon in die regio.

Ndongo Sow is de opvolger van Nommez Ba voor het Atelier Mobile Orthopédique in Tambacounda. Als orthopedisch prothesemaker is hij, samen met het orthopedisch team van het ziekenhuis van Tambacounda, verantwoordelijk voor het maken van prothesen voor kinderen in de wijde omtrek. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de Atelier Mobiel Orthopedique.

 

Anna Cabo is onze belangrijkste contactpersoon in de regio Ziguinchor. Deze voormalige lerares, schooldirecteur en onderwijsinspectrice is zeer begaan met het onderwijs aan kinderen. Als contactpersoon draagt zij kinderen voor die voor ondersteuning in aanmerking komen, ze beheert de toegekende studiebeurzen, onderhoudt de contacten met de kinderen en hun ouders en rapporteert jaarlijks over de studieresultaten. Tevens vangt ze in haar omvangrijke huishouden talloze kinderen op van wie de ouders zijn overleden of de zorg voor hun kind niet aan kunnen.