Publicaties Gerti Hesseling

Voor de volledige lijst van publicaties van Gerti Hesseling, zie www.ascleiden.nl/research/research Staff/Former Researchers

Hieronder worden slechts de belangrijkste getoond.

 

  Op 28 mei 1982 verdedigde zij haar proefschrift over Snegal aan de Universiteit van Amsterdam. Promotor was prof. mr. L. Prakke.

  In de landenreeks van het Koninklijk Instituut voor de Tropen publiceerde zij in 1996 de editie Senegal/Gambia

  Het proefschrift werd in het Frans vertaald en werd een handboek aan Senegalese universiteiten. Het verscheen in 1985.

  Dit boek publiceerde zij in 2005 samen met Moussa Djiré en Barbara Oomen.

  In 2005 werd zij benoemd tot hoogleraar Vredesopbouw en de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Haar oratie hield zij op 24 november 2005

  Tijdens haar ziekte schreef Gerti nog haar reisherinneringen op. Dat erd na haar dood met tal van foto's in kleine oplage gepubliceerd als aandenken voor familie, vrienden en collega's.