De oprichtster Gerti Hesseling

Gerti Hesseling werd op 29 maart 1946 in Amsterdam geboren, als zevende in een gezin van acht kinderen. Gerti studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, eerst voor tolk-vertaalster Frans-Italiaans (1964-1969) en daarna rechten (1970-1976) en promoveerde er in 1982 op het proefschrift Senegal, staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen. Haar loopbaan begon Gerti als juridisch vertaalster in 1969 bij het T.M.C. Asser Instituut voor internationaal recht in Den Haag, in 1976 werd zij promotie-onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, in 1979 onderzoeker bij het Afrika-Studiecentrum in Leiden, waar zij tot haar dood zou blijven werken. Van 1996 tot 2004 was zij er directeur. Daarna werd zij op uitnodiging van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking voorzitter van de Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkeling (RAWOO), welke functie zij parttime vervulde tot de opheffing van de Raad in 2008.

In 2006 werd zij aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Vredesopbouw en rechtsstaat op de Koningsbergerleerstoel en sindsdien was zij parttime ook verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten aan deze Universiteit.

Daarnaast vervulde Gerti een groot aantal maatschappelijke functies. Zij was lid van vele raden en commissies in binnen- en buitenland, zoals het lidmaatschap van de internationale jury d’honneur d l’Espaces d’Interpellation Démocratique (EID) in Mali.

In 1967 trouwde Gerti met Gerard Schuijt (1939). Gerti en Gerard woonden een groot deel van hun leven aan de Kadoelenweg in Amsterdam. Zij kozen er voor geen kinderen te krijgen. Gerti overleed in Amsterdam, de plaats waar zij haar hele leven heeft gewoond,  op 21 maart 2009 aan de gevolgen van leukemie, de ziekte die zich in april 2008 bij haar had geopenbaard.

Postuum werd zij in Mali onderscheiden met de benoeming tot Chevalier de l’Ordre National du Mali.