Geschiedenis

Kakaran is in 1992 door Gerti Hesseling en haar echtgenoot Gerard Schuijt opgericht. Gerti was haar hele leven als wetenschapper met hart en verstand betrokken bij Afrika en bij Senegal in het bijzonder. Vanaf 1978 was Gerti regelmatig in Afrika en heeft daar op twee sporen gewerkt. Enerzijds heeft ze veel juridisch en rechtsantropologisch onderzoek gedaan en daarnaast heeft zij als adviseur de resultaten van haar onderzoek in de praktijk gebracht. Het recht op onderwijs nam daarbij een belangrijke plaats in vanuit de gedachte dat goed onderwijs de cruciale voorwaarde is voor het verbeteren van de levensstandaard en tegelijkertijd voor de verbetering van mensenrechten en democratie.

Gedurende haar regelmatige verblijf in Senegal is Gerti begonnen met betalen van schoolgelden voor kinderen die daarvoor naar haar mening in aanmerking kwamen. Gerti en Gerard hebben beiden grote families.  Al gauw wist Gerti familieleden in Nederland te motiveren om een of meer kinderen ‘voor hun rekening’ te nemen. Zo werden Afrikaanse en de Nederlandse families samengebracht:  een aantal Nederlandse gezinnen nam als een soort peetouders een kind in Senegal onder hun hoede. Om dit in goede banen te leiden hebben Gerti Hesseling en Gerard Schuijt de Stichting Kakaran opgericht. Kakaran heeft inmiddels bijna honderd kinderen met hun opleiding geholpen, van basisschool tot technische school, hogere beroepsopleiding en universiteit.