Doelstelling

De Stichting Kakaran stelt zich ten doel in Senegal:

  1. Financiële en andere steun te bieden aan kinderen en jong-volwassenen om hen in staat te stellen een schoolopleiding af te ronden. Hierbij vergoeden wij schoolgeld, schoolbenodigdheden, collegegeld voor een beroepsopleiding of universiteit, eenmalige zaken als een computer of laptop en incidenteel vervoer van en naar school voor gehandicapte kinderen.
  2. Scholen en opleidingscentra te ondersteunen met de financiering van  incidentele projecten, zoals verbouwingen, sanitaire voorzieningen, boeken, computers en ander onderwijsmateriaal.
  3. Ziekenhuizen en andere medisch/orthopedische instellingen financieel te ondersteunen om zodoende gehandicapte kinderen en studenten voldoende mobiel te maken om naar school te gaan en een diploma te verwerven.

Hier kun je het Beleidsplan van de Stichting Kakaran 2013-2018 vinden.

Hier kun je het Beleidsplan van de Stichting Kakaran 2018-2023 vinden.