Orthoplastique

Op de laatste jaarvergadering heeft het bestuur gesproken over een wereldwijd probleem, het zwerfplastic. Het is niet de expertise noch de doelstelling van Kakaran, om projecten op het gebied van recycling van plastic in Senegal te initiëren dan wel te ondersteunen. Besloten is de aandacht voor dit probleem te beperken tot waar het de doelstelling van Kakaran raakt: bewustwording van en scholing over schade aan het milieu, recycling van plastic tot orthopedische toepassingen zoals protheses en schoolmaterialen, en het gebruik van duurzame materialen bij aanschaf van schoolmaterialen of bij de bouw van een schooltje.

Esther bedacht een brug tussen bewustwording t.a.v. het plasticprobleem en het oplossen van een tekort aan materiaal in orthopedische centra door hergebruik van plastic. Het idee van het gebruiken van zwerfplastic voor orthopedische toepassingen heeft Esther verder uitgewerkt en een studente van Universiteit Enschede, Mieke Arnoldus, mag een haalbaarheidsonderzoek gaan uitvoeren via het programma Crossing Borders. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is hoe en zo ja welke soorten plastic gebruikt zouden kunnen worden in de verschillende orthopedische centra in Senegal. Het idee is om op scholen bewustwordingslessen te geven met daaraan gekoppeld inzamelingsacties. Zo zou de bewustwording t.a.v. een groot probleem in Senegal worden vergroot en deels opgelost. Bovendien lost het deels het probleem van gebrek aan materiaal in de orthopedische centra op.

Mieke zal van half oktober tot half januari bij Nommez Ba verblijven, dan wel bij Carfeah. Haar onderzoek wordt financieel ondersteund door o.a. Rotary Club Bussum. Te zijner tijd zullen we haar bevindingen en resultaten op de site delen!

Posted in Nieuws.