Opbrengst benefietveiling

De benefietveiling, die door het Afrika Studiecentrum in Leiden ter gelegenheid van zijn vijf-en-zestigjarig bestaan op 8 november 2012 werd georganiseerd ten bate van de Stiching Kakaran, heeft € 2.537,50 opgeleverd. Het bestuur van Kakaran dankt de organisatoren, in het bijzonder veilingmeester Harry Wels en organisator Maaike Westra, heel hartelijk voor hun geweldige inzet voor deze mooie actie. Het bestuur is ook alle gulle gevers van de geveilde objecten dank verschuldigd, alsmede de kopers die veelal een te hoge prijs betaalden voor wat zij verwierven.

Het bestuur van Kakaran heeft het bedrag inmiddels besteed aan een schenking aan de school Chateau d’Eau Nord in Mbour, Senegal, ten behoeve van de bouw en inrichting van een ‘salle informatique’, een computerzaal. Een aanvraag daarvoor lag al eerder op het bord van Kakaran, maar nu kon – samen met een eerdere donatie ter gelegenheid van een huwelijksjubileum – het totale bedrag van € 7.500 worden toegezegd.

Posted in Nieuws.