Noodfonds Corona

De hele wereld wordt getroffen door het coronavirus en door strenge maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Dat geldt ook voor Senegal. Op dit moment zijn er iets meer dan 300 besmettingen en twee doden (volgens de officiële statistieken, maar omdat Senegal geen wetenschappelijke organisatie als RIVM kent zijn de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger). Alleen al handen wassen is een uitdaging, omdat vaak geen stromend water beschikbaar is. Bovendien is de gezondheidszorg in Senegal vrij basaal. Sinds half maart zijn de scholen en universiteiten gesloten, veel winkels en markten zijn beperkt open en er is een avondklok ingesteld. Door deze maatregelen hebben veel mensen geen inkomsten en dat betekent in Senegal dikwijls  geen avondeten.

Als Kakaran voelen we ons verbonden met de gezinnen waarvan we kinderen financieel ondersteunen om naar school te kunnen gaan. Door de crisis is hun situatie in de meeste gevallen verslechterd. Daarom hebben we, in samenwerking met Kakaran Senegal,  besloten een eenmalig Noodfonds Corona te creëren. Met dit noodfonds hopen we al deze gezinnen een voedselpakket te kunnen bezorgen, waarmee ze een à twee maanden kunnen doorkomen.

De Stichting Wilde Ganzen, met wie wij ook voor een ander project samenwerkten,  biedt in het kader van het coronavirus extra steun: zij verdubbelen het bedrag dat wij bijeenbrengen.

Als u dit initiatief wilt steunen en eventueel eenmalig een bijdrage zou willen (en kunnen) leveren, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer  NL32 TRIO 0338 7659 48 van Kakaran onder vermelding van Noodfonds Corona. En omdat we snel willen handelen, graag voor 30 april.

Namens het bestuur hartelijk dank en veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd!

Posted in Nieuws.