Case accompagnants

We berichtten al eerder over de cases pour les accompagnants des malades, huisjes waar familieleden en begeleiders van patienten kunnen verblijven. Als iemand in Senegal in het ziekenhuis is opgenomen, zeker als het een kind is, komen familieleden mee om voor de zieke te koken en de kleren te wassen. Deze huisjes zijn ooit met steun van Kakaran gebouwd op het terrein van het ziekenhuis in Tambacounda.

In 2010 waren de cases accompagnants, vanwege ruimtegebrek in het ziekenhuis, deels in gebruik voor het verzorgen van zieken. In de jaren daarna constateerden we tijdens onze bezoeken dat de cases accompagnants leeg stonden. Op het ziekenhuisterrein was namelijk een nieuw gebouwtje in gebruik genomen voor de familie van patiënten. Door de leegstand raakten de oude cases accompgnants snel in verval.

casesIn 2016 bracht een van onze donateurs een mooi bedrag bijeen voor een nieuwe bestemming van de cases accompagnants. Het idee ontstond om de cases accompagnants op te knappen en in te richten als een soort documentatiecentrum. De  maatschappelijk werkster van het ziekenhuis zou daar informatie kunnen verstrekken over o.a. voeding, hygiëne en geboorteregeling. Dat was ook een wens van de financiers van de nieuwe AMO, die graag zien dat het orthopedisch team tijdens tournees met de auto niet alleen orthopedische behandelingen uitvoert, maar ook informatie geeft. Maar het plan kwam niet goed van de grond.

Tijdens ons bezoek in januari 2020 vertelde de ziekenhuisdirecteur dat ze de huisjes in gebruik wilde nemen als informatiecentrum en voor kinderopvang. Daarop hebben we de donatie, die we hadden gereserveerd voor het opknappen van de huisjes, overgemaakt naar het ziekenhuis. Inmiddels is de renovatie een feit en zullen de huisjes spoedig weer in gebruik genomen worden.

 

Posted in Nieuws.