Nieuwe bankrekening

De Stichting Kakaran maakt de overstap naar een duurzame bank, de Triodosbank. We wilden weg bij de ABN-AMRO vanwege moeilijkheden bij de overdracht van bestuursleden en directeur. En aangezien we bij de ASN bank, waar Kakaran een depositorekening heeft, geen betaalrekening konden openen voor een stichting, zijn we uitgekomen bij de Triodosbank.

Met ingang van 1 januari hebben we dus een nieuw bankrekeningnummer, te weten
NL32 TRIO 0338 7659 48. We verzoeken alle donateurs om hun jaarlijkse of maandelijkse donatie over te maken naar dit nieuwe bankrekeningnummer. De donateurs die een automatische afschrijving hebben, zullen we in de loop van deze maand op de hoogte brengen, zodat ze tijdig hun afschrijving kunnen omzetten. Tevens zullen we Nederlandse financiers en onze contactpersonen in Senegal informeren over onze nieuwe bankgegevens.

 

Posted in Nieuws.