Nieuwe Atelier Mobile Orthopédique

Na een aantal jaren trouwe dienst was de huidige AMO (Atelier Mobile Orthopédique) aan vervanging toe. Met deze auto kan een team van specialisten van het ziekenhuis van Tambacounda tot ver in de regio kinderen bezoeken, die niet naar het ziekenhuis kunnen komen. Door hen te voorzien van een prothese, kunnen deze kinderen (weer) naar school. Op deze manier zijn de afgelopen jaren tientallen kinderen geholpen.

De aanschaf van een nieuwe auto is een aanzienlijk bedrag. Gelukkig was eind vorig jaar al de helft van de aanschaf toegezegd door de Schumacher Kramer Stichting, die ook eerdere AMO’s heeft gefinancierd. Voor de andere helft hebben we begin dit jaar een nieuwe sponsor gevonden in de Fred Foundation (www.fredfoundation.org). Ook de exploitatiekosten zijn door de beide financiers voor het komende jaar gedekt. Uiteraard moeten we dit jaar op zoek naar een partij die de exploitatiekosten, liefst voor meerdere jaren, op zich zou willen nemen.
Het geld is inmiddels overgemaakt naar Kakaran Senegal en we hopen binnenkort foto’s te kunnen publiceren van de nieuwe AMO.

Posted in Nieuws.