Lustrumfeest

Op zondag 19 maart vierden we het heuglijke feit dat de Stichting Kakaran 25 jaar geleden door Gerti Hesseling en Gerard Schuijt werd opgericht. Op haar studiereizen naar Senegal trof ze geregeld kinderen die niet naar school konden omdat daar geen geld voor was. Of omdat ze vanwege een handicap de school niet konden bereiken. Dat was het begin van Kakaran, wat 'leren' betekent in Diola, een van de Senegalese talen, die met name wordt gesproken in de Casamance, waar Gerti veel onderzoek deed.

In de afgelopen 25 jaar hebben we talloze kinderen ondersteund om hun schoolopleiding mogelijk te maken. Ook heeft een aantal scholen een bijdrage gekregen om uit te breiden, een computerlokaal of bibliotheek in te richten of speeltoestellen voor de kinderen aan te schaffen. Er is zelfs door een legaat een hele nieuw kleuterschool gebouwd. Daarnaast heeft de Stichting Kakaran het Atelier Mobile Orthopedique mogelijk gemaakt, waarmee kinderen die ver van een ziekenhuis wonen, een prothese kunnen krijgen en daardoor ook naar school kunnen. Er is een waterput geslagen, er zijn cases d'accompagnants gebouwd bij een ziekenhuis en talloze andere projecten zijn gefinancierd. Bij deze willen we alle donateurs en sponsors bedanken die in de loop van de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan al deze projecten.

Voor het lustrumfeest waren we te gast bij donateurs Jan en Mieke Bregman. Na de opening door de voorzitter Esther Kruyswijk en korte toespraakjes door de oud-voorzitter Marlies Pietermaat en oud-directeur Gerard Schuijt, stonden we stil bij de afgelopen 25 jaar door met zijn allen te kijken en luisteren naar een film die Sophie Anglionin, dochter van bestuurslid Marieke van Winden, heeft gemaakt. Ook hebben we vooruit gekeken naar lopende en toekomstige projecten, zoals de verbouwing van een school in Koulouck.

Na een pauze met heerlijke Afrikaanse hapjes gemaakt door donateurs Jan en Tina Bennis, en een stille veiling van cadeaus uit Senegal hebben we ons - jong en oud - uitgeleefd op djembe's onder de bezielende leiding van Corinne Koning van Djembe Agogo. We sloten de middag af met een gezellige borrel.

borreldjembedjembe

Posted in Nieuws.