Jaarverslag 2015

Voor het eerst in het bijna vijfentwintigjarige bestaan van Kakaran organiseerde het bestuur in het verslagjaar een informatieve bijeenkomst met de donateurs. Dat was op 7 februari in Rotterdam en er waren zo’n dertig donateurs. Er waren presentaties over doen en laten van onze stichting en over hoe Kakaran dat financiert. Naast de ondersteuning van schoolgaande kinderen en studenten bouwt Kakaran ook soms een schooltje of een schoollokaal, financiert de aanschaf van een fotokopieerapparaat of computerapparatuur en zorgt voor gehandicapte kinderen, zoals bijvoorbeeld met het rijdende orthopedisch atelier. Voor deze bijzondere projecten zijn er dan incidentele donateurs. Hier kun je het hele jaarverslag 2015 lezen.

Posted in Jaarverslagen.