Jaarverslag 2014

In 2014 is in de nieuwe wijk Medina van de stad MBour een Case des tout petits ofwel kleuterschool gerealiseerd, die gefinancierd is met het legaat van Gonnie Schuijt. Dat maakt het jaar 2014 een bijzonder jaar.
De samenwerking met de Senegalese counterpart Kakaran Sénégal verloopt goed. De resultaten van de schoolkinderen en de studenten zijn positief.
Inmiddels heeft een aantal donateurs gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden om een gift voor een periode van minimaal 5 jaar te kunnen aftrekken met als voordeel dat zij nu meer kunnen doneren. Een punt van aandacht zijn de stijgende schoolgelden. Hier kun je het hele jaarverslag 2014 lezen.

Posted in Jaarverslagen.