Jaarverslag 2013

In het verslagjaar 2013 is het beleidsplan 2013-2018 tot stand gekomen. Daarin stelt het bestuur dat het in gang gezette beleid wordt voort gezet. Het beleid blijft gericht op kleinschaligheid en op een direct verband tussen donateur en kind en/of project, terwijl de Stichting bestuurlijk en administratief zo weinig mogelijk kosten maakt. Hier kun je het hele jaarverslag 2013 lezen.

Posted in Jaarverslagen.