Jaarverslag 2011

In  2011 waren er veel bijeenkomsten ter nagedachtenis en als eerbetoon aan de oprichtster Gerti Hesseling, die in 2009 is overleden. Zo verscheen in november 2011 verscheen het boek Land, Law and Politics in Africa. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel wetenschappelijke opstellen, geschreven door collega’s uit binnen- en buitenland, ter herinnering aan Gerti Hesseling, de oprichtster van Kakaran. In december werd aan de Université Gaston Berger in Saint Louis, Senegal, een internationaal Colloquium gehouden ter ere van Gerti Hesseling, eveneens over de thema’s in het werk van Gerti. De voorzitter en de directeur, echtgenoot van Gerti, bezochten dat colloquium en spraken uitvoerig met enkele contactpersonen in Senegal over de oprichting van een Kakaran-Sénégal, waarmee Kakaran Nederland een eigen non-gouvernementele organisatie (ngo) in Senegal als counterpart krijgt. Hier kun je het hele jaarverslag 2011 lezen.

Posted in Jaarverslagen.