Haalbaarheidsonderzoek naar hergebruik van afvalplastic

Na drie maanden verblijf in Senegal is Mieke Arnoldus terug in Nederland. Ze heeft bij Nommez Ba in zijn huis in Mbour gewoond om van daaruit een haalbaarheidsonderzoek te doen naar hergebruik van plastic voor orthopedische doeleinden. Het idee van Kakaran is om zwerfplastic te gaan gebruiken voor orthopedische toepassingen. Daarmee kan het gebruik van duur materiaal, de polypropyleen platen die nu worden gebruikt voor prothesen, worden verminderd. Tevens kan bewustwording over plastic worden vergroot en kunnen gehandicapten aan protheses worden geholpen. Zo kunnen gehandicapte kinderen weer naar school.

Haalbaar
Het onderzoek van Mieke omvatte literatuuronderzoek en veldwerk in Senegal, zoals een bezoek aan een afvalverwerkingsbedrijf in Dakar. Haar bevindingen onderbouwen het idee dat het mogelijk en haalbaar is in Senegal om zwerfplastic te gebruiken voor orthopedische toepassingen. Ze heeft geen argumenten gevonden waardoor het idee niet haalbaar zou zijn. Het benodigde plastic zou kunnen worden verwerkt in verschillende orthopedische centra.
Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van plastic inzamelen en recyclen in de regio Dakar. We willen kijken of het mogelijk is om die initiatieven te gebruiken voor orthopedische toepassingen in afgelegen regio’s. In Kenya loopt een commercieel project Circleg, dat beenprotheses maakt van Polypropyleen en Pet. Volgens Circleg lijken dat de meest geschikte plastics om te hergebruiken. Uit Mieke’s bevindingen kwam naar voren dat ook HDPE geschikt is en sterk genoeg om voor orthopedische toepassingen te hergebruiken.

Aanknopingspunten en vragen
Tevens heeft Mieke een aantal aanknopingspunten gevonden, waarmee Kakaran het idee verder kan uitwerken. In Kaolack bijvoorbeeld is een plasticrecylcing bedrijf met veel opslag van granulaat waar nog geen bestemming voor is. We zullen het bedrijf benaderen met de vraag of Kakaran over het granulaat kan beschikken. In Tambacounda heeft Mieke kennis gemaakt met een gymleraar die zijn les af en toe vervangt door een plastic-inzamelingsactie met zijn leerlingen. Dat zou ook een idee zijn voor andere leraren. In samenwerking met vrouwenorganisaties en scholen kunnen bewustwordingslessen aan kinderen worden gegeven, met daaraan gekoppeld inzamelingsacties.
Naast aanknopingspunten liggen er ook nog een aantal vragen, zoals hoeveel plastic (van de typen PP , Pet en HDPE) er nodig is en hoeveel daarvan te vinden is, of de orthopedische centra voldoende zijn uitgerust om het te verwerken, hoeveel protheses de centra per jaar maken, hoe een bewustwordingsles er uit kan zien, hoe inzamelingsacties worden georganiseerd, en of er al inzamelpunten voor plastic zijn in regio’s buiten Dakar.

Wij willen Mieke bedanken voor alle energie die ze in het onderwerp heeft gestoken en hopen dat ze een zeer waardevolle tijd in Senegal heeft gehad!

Posted in Nieuws.