Fatima Diallo gaat promoveren in Leiden

Er zijn al enkele van de door Kakaran ondersteunde kinderen die een universitaire studie hebben voltooid, maar binnenkort zal er een promoveren tot doctor aan de Universiteit van Leiden. Het is de Senegalese Fatima Diallo die haar proefschrift l’Etat comme éponge’ (‘De staat als spons’) op 18 mei aanstaande ‘s middags om 15 uur zal verdedigen. Haar proefschrift  gaat over handhaving en vestiging van staatsgezag in oorlogsgebieden. Met het onderwerp van haar promotieonderzoek treedt zij in de voetsporen van Kakaranoprichtster Gerti Hesseling, die ook recht, antropologie en vredeswetenschappen trachtte te combineren.

Kort na haar benoeming tot hoogleraar in Utrecht heeft Gerti Hesseling Fatima aangetrokken als promovenda. Samen met professor Babacar Kante van de Université Gaston Berger in Saint-Louis, Senegal, zou Gerti promotor worden. Maar Gerti werd ziek in 2008, toen zij nog doende was om een promotiebeurs voor Fatima te regelen. Na haar overlijden in maart 2009 is haar taak overgenomen door een collega, professor Mirjam de Bruijn en die slaagde erin voor Fatima een beurs voor drie jaar van het Afrika Studiecentrum te verkrijgen. Met donaties van het echtpaar Van den Muijsenberg-Cissé uit Rotterdam en uit de nalatenschap van Gerti konden ook aanvullende onderzoekskosten worden betaald.

Het heeft enige tijd geduurd want de afgelopen jaren moest Fatima de afronding van het proefschrift combineren met betaalde onderzoekswerkzaamheden in onder meer Zuid-Afrika, maar nu is het dus zover. Haar promotie is ook voor Kakaran een bijzondere gebeurtenis en mede door een actie onder bevriende hoogleraren kan Kakaran een deel van de promotiekosten vergoeden.

Posted in Nieuws.