Een gevulde boekenkast in de school

Het project Tous Ensemble heeft een subsidie gekregen van My Book Buddy om een boekenkast en boeken te kopen voor de twee scholen die door Tous Ensemble worden ondersteund. Zo kunnen hun leerlingen het plezier ontdekken van boeken lezen.

Lezen is een basisbehoefte die kinderen toegang verschaft tot een nieuwe wereld. Voor het volgen van onderwijs moeten zij technisch en begrijpend leren lezen en plezier ontwikkelen in het ontcijferen van teksten en het verzamelen van informatie. Daarvoor is het nodig dat er boeken voorhanden zijn, iets wat op veel plaatsen in ontwikkelingslanden niet het geval is. Boeken zijn dikwijls te duur om aan te schaffen en er is geen bibliotheek waar mensen boeken kunnen lenen. Daarom stimuleert de Stichting My Book Buddy het lezen op scholen door kinderbibliotheken op te zetten en te zorgen dat de leerlingen de boeken daadwerkelijk lezen.  Door de schoolomgeving als locatie te gebruiken is de bibliotheek voor veel kinderen goed bereikbaar en kunnen de leerkrachten hun leerlingen stimuleren om te lezen.

encyclopedieVoor het Lycée in Diass hebben timmerlieden uit Diass 18 boekenkasten gemaakt en beschilderd in vrolijke kleuren. Ook voor de École Les Petits Pieds zijn boekenkasten gemaakt. Vervolgens hebben contactpersonen van Tous Ensemble in Dakar bij Librairie Aux 4vents verschillende soorten boeken aangeschaft, zowel om voor te lezen aan de kleinste kinderen, als boeken die leerlingen zelf kunnen lezen en geïllustreerde naslagwerken.

tasjesIn elk klaslokaal komt een boekenkast te staan en elke school zet een uitleensysteem op. Daartoe zijn er in Senegal tasjes gemaakt met het logo van My Book Buddy. Het is de bedoeling dat de leerlingen elke week een boek lenen en mee naar huis nemen in hun rugzakje om thuis te lezen. Het wekelijkse ritueel om een boek uit te zoeken om te lenen gaat vergezeld van een lied over het belang van lezen. Zo worden de lees-en taalvaardigheid vergroot en ontdekken de leerlingen het plezier van lezen.

boekenkast

Posted in Uncategorized.