Een gevulde boekenkast in de school

Het project Tous Ensemble heeft een subsidie gekregen van My Book Buddy om een boekenkast en boeken te kopen voor de twee scholen die door Tous Ensemble worden ondersteund. Zo kunnen hun leerlingen het plezier ontdekken van boeken lezen.

Lezen is een basisbehoefte die kinderen toegang verschaft tot een nieuwe wereld. Voor het volgen van onderwijs moeten zij technisch en begrijpend leren lezen en plezier ontwikkelen in het ontcijferen van teksten en het verzamelen van informatie. Daarvoor is het nodig dat er boeken voorhanden zijn, iets wat op veel plaatsen in ontwikkelingslanden niet het geval is. Boeken zijn dikwijls te duur om aan te schaffen en er is geen bibliotheek waar mensen boeken kunnen lenen. Daarom stimuleert de Stichting My Book Buddy het lezen op scholen door kinderbibliotheken op te zetten en te zorgen dat de leerlingen de boeken daadwerkelijk lezen.  Door de schoolomgeving als locatie te gebruiken is de bibliotheek voor veel kinderen goed bereikbaar en kunnen de leerkrachten hun leerlingen stimuleren om te lezen.

encyclopedieVoor het Lycée in Diass hebben timmerlieden uit Diass 18 boekenkasten gemaakt en beschilderd in vrolijke kleuren. Ook voor de École Les Petits Pieds zijn boekenkasten gemaakt. Vervolgens hebben contactpersonen van Tous Ensemble in Dakar bij Librairie Aux 4vents verschillende soorten boeken aangeschaft, zowel om voor te lezen aan de kleinste kinderen, als boeken die leerlingen zelf kunnen lezen en geïllustreerde naslagwerken.

tasjesIn elk klaslokaal komt een boekenkast te staan en elke school zet een uitleensysteem op. Daartoe zijn er in Senegal tasjes gemaakt met het logo van My Book Buddy. Het is de bedoeling dat de leerlingen elke week een boek lenen en mee naar huis nemen in hun rugzakje om thuis te lezen. Het wekelijkse ritueel om een boek uit te zoeken om te lenen gaat vergezeld van een lied over het belang van lezen. Zo worden de lees-en taalvaardigheid vergroot en ontdekken de leerlingen het plezier van lezen.

boekenkast

Publicatie jaarrekening

Vanwege de maatregelen rondom COVID19 heeft het bestuur dit jaar haar jaarlijkse vergadering moeten uitstellen naar 16 september a.s. Tijdens die vergadering zullen de financiële stukken worden besproken. Na goedkeuring zullen de stukken binnen een week na 16 september op de webiste worden gepubliceerd.

Van harte gefeliciteerd!

Een van onze donateurs, Kitty Kruyswijk-van der Woude heeft voor haar 80e verjaardag onlangs van haar gasten geld in plaats van cadeaus gevraagd. Dat leverde een mooi bedrag op, dat zij inmiddels heeft overgemaakt naar Kakaran. Wij gaan een passende bestemming zoeken voor deze donatie. Nog gefeliciteerd en hartelijk dank, Kitty!

 

 

Fonds Leerstoeltjes

Actie bracht € 10.250 op

Het Fonds ‘Leerstoeltjes’ is met een dikke € 10.000 aangevuld. Dat is te danken aan een actie van Jaap van den Herik. Jaap is geen onbekende van Kakaran, want hij is lid van het Comité van Aanbeveling en bovendien is het niet de eerste keer dat hij met een actie geld voor Kakaran heeft ingezameld. Bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg bracht hij, samen met zijn collega Eric Postma, ter gelegenheid van hun gezamenlijke oratie in 2009 ruim € 7.500 bijeen. Daarmee werd het ‘Fonds leerstoeltjes’ opgericht, waaruit jaarlijks de schoolgelden voor twee kinderen worden betaald. Toen Jaap in 2011 veertig jaar getrouwd was met Letty Raaphorst brachten hun gasten ruim € 5.500 op voor Kakaran.

Jaaps specialisatie is computerwetenschap, in het bijzonder de kunstmatige intelligentie. Hij was ook hoogleraar in Maastricht en is dat nog in Leiden. Zijn proefschrift ging al over computers en schaken en daar kwam hij in zijn Tilburgse afscheidscollege op 29 januari op terug. Hij ging in op de vraag of computers hun beslissingen ook op intuïtie kunnen baseren. Dat deed hij uiteraard mede aan de hand van intuïtieve beslissingen van schakers. Ter gelegenheid van dat afscheidscollege vroeg hij zijn gasten wederom in plaats van cadeau’s geld te storten op de rekening van Kakaran ten bate van het ‘Fonds Leerstoeltjes’. De actie bracht deze keer meer dan € 10.000 op.

Colloquium voor Gerti Hesseling

Aan de Université Gaston Berger de Saint-Louis is op 15 en 16 december 2011 een internationaal colloquium gehouden onder de titel ‘Journées d’études en hommage au professeur Gerti Hesseling’. De Senegalese universiteit deed dit in samenwerking met de Université Montesquieu Bordeaux IV, het Afrika-Studiecentrum Leiden, de Université Cheikh Anta Diop de Dakar en met medewerking van de Nederlandse ambassade in Senegal. De thema’s van het colloquium sloten nauw aan bij de onderzoeksthema’s in het werk van Gerti Hesseling, zoals ‘Droit foncier et gestion des ressources naturelles’, ‘Droits humains et développement’, ‘Décentralisation, urbanisme et aménagement du territoire’ en ‘Pouvoir, droit et démocratie’.

Van Kakaran woonde de voorzitter Marlies Pietermaat-Kros de conferentie bij. Ook Gerard Schuijt, directeur van Kakaran en echtgenoot van Gerti, was aanwezig. Bij de opening hield hij een korte toespraak waarin hij de initiatiefnemers , de organisatoren en de deelnemers aan het colloque bedankte voor het eerbetoon aan zijn echtgenote.

De grote foto hierboven is van de opening van het Colloquium. V.l.n.r. prof. Aidara, organisator, directeur van de Rechtenfaculteit, rector van de Université Gaston Berger, Nederlandse ambassadeur in Senegal, Ger de Jong, Gerard Schuijt en Nommez Ba Gahn, contactpersoon voor Kakaran in Senegal.

l'ombreIn 2013 verscheen een boek met de teksten van voordrachten die tijdens het colloque werden gehouden. Het 250 pagina’s tellende boek verscheen, onder de titel A l’ ombre du droit bij uitgeverij l’ Harmattan in Parijs. Het werd geredigeerd door Mouhamadou Moustapha Aïdara.