Van harte gefeliciteerd!

Een van onze donateurs, Kitty Kruyswijk-van der Woude heeft voor haar 80e verjaardag onlangs van haar gasten geld in plaats van cadeaus gevraagd. Dat leverde een mooi bedrag op, dat zij inmiddels heeft overgemaakt naar Kakaran. Wij gaan een passende bestemming zoeken voor deze donatie. Nog gefeliciteerd en hartelijk dank, Kitty!

 

 

Nieuwe directeur

Gerard SchuijtTijdens de jaarvergadering van het bestuur op 23 juni zal Gerard Schuijt aftreden als directeur. Hij wordt opgevolgd door zijn nicht Lenette Schuijt. Gerard is als man van Gerti Hesseling vanaf de oprichting in 1992 nauw betrokken geweest bij Kakaran. Hij deed altijd de administratieve en financiële zaken, maar hij wordt in juni 77  jaar. Hij vindt het juist om tijdig op te stappen en de zaak over te dragen aan jongere mensen. Fantastisch vindt hij het dat ‘het in de familie’ blijft, want Kakaran is immers een extended family.

De nieuwe directeur, Lenette Schuijt, Zij is zich deze maanden aan het inwerken en heeft o.a. de nieuwe nieuwsbrief ontworpen. Lenette is 56 jaar, werkt als zelfstandig organisatieadviseur en is schrijfster van diverse boeken over leiderschap.

Fonds Leerstoeltjes

Actie bracht € 10.250 op

Het Fonds ‘Leerstoeltjes’ is met een dikke € 10.000 aangevuld. Dat is te danken aan een actie van Jaap van den Herik. Jaap is geen onbekende van Kakaran, want hij is lid van het Comité van Aanbeveling en bovendien is het niet de eerste keer dat hij met een actie geld voor Kakaran heeft ingezameld. Bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg bracht hij, samen met zijn collega Eric Postma, ter gelegenheid van hun gezamenlijke oratie in 2009 ruim € 7.500 bijeen. Daarmee werd het ‘Fonds leerstoeltjes’ opgericht, waaruit jaarlijks de schoolgelden voor twee kinderen worden betaald. Toen Jaap in 2011 veertig jaar getrouwd was met Letty Raaphorst brachten hun gasten ruim € 5.500 op voor Kakaran.

Jaaps specialisatie is computerwetenschap, in het bijzonder de kunstmatige intelligentie. Hij was ook hoogleraar in Maastricht en is dat nog in Leiden. Zijn proefschrift ging al over computers en schaken en daar kwam hij in zijn Tilburgse afscheidscollege op 29 januari op terug. Hij ging in op de vraag of computers hun beslissingen ook op intuïtie kunnen baseren. Dat deed hij uiteraard mede aan de hand van intuïtieve beslissingen van schakers. Ter gelegenheid van dat afscheidscollege vroeg hij zijn gasten wederom in plaats van cadeau’s geld te storten op de rekening van Kakaran ten bate van het ‘Fonds Leerstoeltjes’. De actie bracht deze keer meer dan € 10.000 op.

Colloquium voor Gerti Hesseling

Aan de Université Gaston Berger de Saint-Louis is op 15 en 16 december 2011 een internationaal colloquium gehouden onder de titel ‘Journées d’études en hommage au professeur Gerti Hesseling’. De Senegalese universiteit deed dit in samenwerking met de Université Montesquieu Bordeaux IV, het Afrika-Studiecentrum Leiden, de Université Cheikh Anta Diop de Dakar en met medewerking van de Nederlandse ambassade in Senegal. De thema’s van het colloquium sloten nauw aan bij de onderzoeksthema’s in het werk van Gerti Hesseling, zoals ‘Droit foncier et gestion des ressources naturelles’, ‘Droits humains et développement’, ‘Décentralisation, urbanisme et aménagement du territoire’ en ‘Pouvoir, droit et démocratie’.

Van Kakaran woonde de voorzitter Marlies Pietermaat-Kros de conferentie bij. Ook Gerard Schuijt, directeur van Kakaran en echtgenoot van Gerti, was aanwezig. Bij de opening hield hij een korte toespraak waarin hij de initiatiefnemers , de organisatoren en de deelnemers aan het colloque bedankte voor het eerbetoon aan zijn echtgenote.

De grote foto hierboven is van de opening van het Colloquium. V.l.n.r. prof. Aidara, organisator, directeur van de Rechtenfaculteit, rector van de Université Gaston Berger, Nederlandse ambassadeur in Senegal, Ger de Jong, Gerard Schuijt en Nommez Ba Gahn, contactpersoon voor Kakaran in Senegal.

l'ombreIn 2013 verscheen een boek met de teksten van voordrachten die tijdens het colloque werden gehouden. Het 250 pagina’s tellende boek verscheen, onder de titel A l’ ombre du droit bij uitgeverij l’ Harmattan in Parijs. Het werd geredigeerd door Mouhamadou Moustapha Aïdara.