pen & papier

Een nieuw schooljaar

Op zaterdag 9 oktober j.l. organiseerde onze contactpersoon Awa Tall een ceremonie bij het begin van het schooljaar. Alle leerlingen in Tambacounda en omstreken die door Kakaran Nederland of door Kakaran Senegal worden ondersteund, werden uitgenodigd voor deze bijeenkomst  bij Awa thuis. Tijdens de ceremonie worden, zoals elk jaar, de rugzakjes met schoolbenodigdheden uitgereikt. Op donderdag 14 oktober begint het nieuwe schooljaar in Senegal. We wensen alle leerlingen een heel goed studiejaar toe!

 

Video

Begin dit jaar heeft de 27-jarige Cheikh Ndiaye, afgestudeerd aan de prestigieuze school voor journalistiek CESTI van de universiteit in Dakar,   dankzij een donatie van Gerard Schuijt, een cursus kunnen volgen aan het Radio Netherlands Training Centre (RNTC) in Hilversum. Dit is een internationaal gerenommeerd centrum, dat trainingen aanbiedt gericht op het ontwikkelen van mediawerk met blijvende impact. Cheikh koos voor de online-cursus Reach your audience with Storytelling.

Als afronding van zijn cursus en als dank voor de beurs heeft Cheikh twee video’s gemaakt. Om te tonen wat hij geleerd heeft over de techniek van storytelling maakte hij deze korte kennismaking met het werk van Kakaran. Daarnaast is hij afgereisd naar Ziguinchor om er drie van ‘onze’ kinderen te spreken, Siré, Samba en Elisa, over hun ervaringen op school. Hij sprak ook met onze contactpersoon in Ziguinchor, Anna Cabo, over haar rol in de stichting. Deze video kun je hier bekijken (in het Frans ondertiteld) en hier met een Nederlandse ondertiteling.

 

 

 

stoeltjes

Update Tous Ensemble

De geplande reis met docenten en leerlingen van het Vituscollege naar Senegal heeft – vanwege de pandemie – ook in 2021 niet plaats kunnen vinden. Hopelijk kan de reis in juni/juli 2022 alsnog worden gemaakt om met eigen ogen te zien hoe het in Senegal gaat en er collega docenten en leerlingen te ontmoeten. Intussen is er op afstand hard gewerkt en is het geld (30.000 euro!) dat in 2020 met verschillende acties is binnengehaald, goed geïnvesteerd.

Les Petits Pieds De leerlingen op het schooltje van Samba zijn volop aan het lezen en maken goede vorderingen. De werk- en onderwijsomstandigheden zijn enorm verbeterd. Ook de nieuwe houten stoeltjes en tafeltjes zijn af, met dank aan de handwerklieden.

Le lycée de Diass Hier zijn de docenten en leerlingen erg blij met de leermiddelen en leesboeken die zij hebben kunnen aanschaffen (mede dankzij de bijdrage van My Book Buddyen met alles wat zij hebben kunnen investeren in het schoolgebouw. Leerlingen uit 6 vwo van het Vituscollege hebben ook dit jaar weer met de examenleerlingen in Diass brieven in het Frans uitgewisseld.

Vanaf komend schooljaar neemt Petra Niessen de onderwijsprojecten van Tous ensemble mee naar haar nieuwe werkplek: het Sancta Maria in Haarlem. Een Unesco school, met volop aandacht voor wereldburgerschap en uitwisselingen. Samen met anderen zal Petra zich blijven inzetten voor het onderwijs in Senegal.

 

Publicatie jaarrekening

Vanwege de maatregelen rondom COVID19 heeft het bestuur ook dit jaar haar jaarlijkse vergadering moeten uitstellen. Tijdens de vergadering van 4 oktober a.s. zullen de financiële stukken worden besproken en na goedkeuring op de website worden gepubliceerd.

Studiebeurs voor Senegalese student journalistiek

Gerard SchuijtGerard Schuijt, mede-oprichter van Kakaran en vaste donateur, heeft de opbrengst van een door hem geschreven boekje beschikbaar gesteld om een Senegalese journaliek-student een buitenlandse cursus op zijn/haar vakgebied te laten volgen. Uiteraard hadden we deze student graag ontvangen in Nederland om hier een cursus te volgen, maar vanwege de Corona-maatregelen hebben we gekozen voor een online cursus.Na zorgvuldige selectie hebben we de 27-jarige Cheikh Ndiaye uitgekozen, die in 2019 is afgestudeerd aan de prestigieuze school voor journalistiek CESTI van de universiteit in Dakar, een instituut waar Gerti Hesseling ook regelmatig is geweest. De belangrijkste selectiecriteria waren: motivatie voor de cursus, beheersing van het Engels, en de beschikking over een laptop met microfoon en internet. Cheikh heeft een uitstekende beheersing van het Engels en beschikt over de juiste apparatuur voor een online cursus.  Zijn motivatie voor deze cursus is om actief deel uit te maken van de Senegalese pers en een bijdrage te leveren aan de groei van het land. Hij richt zich op nieuwe media en wil meer doen met storytelling. Zie hier een storytelling-video van hem: https://www.youtube.com/watch?v=tiQtJNa6Qfs

RNTCOm deze redenen koos hij voor de online-cursus Reach your audience with Storytelling van Radio Netherlands Training Centre (RNTC) in Hilversum. Dit is een internationaal gerenommeerd centrum, dat open trainingen aanbiedt en programma’s op maat, in mediatraining en het versterken van sociale verandering. RNTC gaat verder dan traditionele media en campagnes, en combineert onderzoek en theorie, professionele praktijk en creatieve innovatie. Het centrum leidt jonge professionals, partners en organisaties op in het ontwikkelen van mediawerk met blijvende impact.

cheikhAfgelopen week heeft Cheikh deze online-cursus gevolgd, samen met cursisten uit de hele wereld. Gedurende vier dagen heeft hij zich verdiept in een goed verhaal vertellen, hoe je kunt aansluiten bij je publiek, bloggen, wordpress gebruiken, je verhaal met beeld ondersteunen, enz. Op 2 februari ontving hij zijn certificaat en stuurde hij Kakaran een kort verslag.

Wij wensen Cheikh Ndiaye veel succes met zijn verdere journalistieke werk!

ousmane

Geslaagd!

ousmaneEen van de studenten die de stichting Kakaran ondersteunt, Ousmane Karamba Gerard Manga, heeft met succes zijn masterscriptie verdedigd. Hij kreeg een eervolle vermelding. Ousmane heeft zijn stage in Cap Skirring afgerond voordat de pandemie uitbrak, dus binnenkort krijgt hij zijn diploma voor de studie Management van Tourisme uitgereikt. Daarmee wordt hij het vijfde kind, dat dankzij de steun van Kakaran een academische opleiding heeft afgerond. Onze hartelijke felicitaties!
cases

Case accompagnants

We berichtten al eerder over de cases pour les accompagnants des malades, huisjes waar familieleden en begeleiders van patienten kunnen verblijven. Als iemand in Senegal in het ziekenhuis is opgenomen, zeker als het een kind is, komen familieleden mee om voor de zieke te koken en de kleren te wassen. Deze huisjes zijn ooit met steun van Kakaran gebouwd op het terrein van het ziekenhuis in Tambacounda.

In 2010 waren de cases accompagnants, vanwege ruimtegebrek in het ziekenhuis, deels in gebruik voor het verzorgen van zieken. In de jaren daarna constateerden we tijdens onze bezoeken dat de cases accompagnants leeg stonden. Op het ziekenhuisterrein was namelijk een nieuw gebouwtje in gebruik genomen voor de familie van patiënten. Door de leegstand raakten de oude cases accompgnants snel in verval.

casesIn 2016 bracht een van onze donateurs een mooi bedrag bijeen voor een nieuwe bestemming van de cases accompagnants. Het idee ontstond om de cases accompagnants op te knappen en in te richten als een soort documentatiecentrum. De  maatschappelijk werkster van het ziekenhuis zou daar informatie kunnen verstrekken over o.a. voeding, hygiëne en geboorteregeling. Dat was ook een wens van de financiers van de nieuwe AMO, die graag zien dat het orthopedisch team tijdens tournees met de auto niet alleen orthopedische behandelingen uitvoert, maar ook informatie geeft. Maar het plan kwam niet goed van de grond.

Tijdens ons bezoek in januari 2020 vertelde de ziekenhuisdirecteur dat ze de huisjes in gebruik wilde nemen als informatiecentrum en voor kinderopvang. Daarop hebben we de donatie, die we hadden gereserveerd voor het opknappen van de huisjes, overgemaakt naar het ziekenhuis. Inmiddels is de renovatie een feit en zullen de huisjes spoedig weer in gebruik genomen worden.

 

Agrarische opleiding Hawa Deme

In 2019 diende Hawa Deme, een 19-jarige vrouw uit de regio Tambacounda, een aanvraag in voor een opleiding tot vroedvrouw. Deze zomer bleek zij echter een van de studenten die was geselecteerd om een agrarische opleiding te volgen. Van het onkruidvrij maken van de grond tot de verkoop van landbouwproducten op de markt, in korte tijd worden de studenten opgeleid tot zelfstandig agrarisch ondernemer. Het is een zeer praktische opleiding. De studenten hebben tien maanden de tijd om de grond zodanig te bewerken dat deze voldoende oogst oplevert. Studenten die de opleiding met succes afronden, krijgen een lapje grond om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen.

Een NGO financiert deze opleiding voor ongeveer tweehonderd jonge Senegalezen. Een donateur van Kakaran bekostigt de reiskosten en studiebenodigdheden voor Hawa Deme. De vader van Hawa is er niet meer en haar moeder is ziek. Met de opleiding van Hawa is er in het gezin hoop op een betere toekomst.

In deze reportage komt Hawa Deme in beeld (ze wordt hier abusievelijk Hawa Seme genoemd) als een van de zeer gemotiveerde studenten.

Loes

Nieuw bestuurslid

Op woensdag 16 september vond de jaarlijkse Kakaran bestuursvergadering plaats. Een van de agendapunten was het benoemen van een nieuw bestuurslid, nadat Daan Bregman zich het afgelopen jaar wegens persoonlijke omstandigheden heeft teruggetrokken. Wij zijn heel blij om Loes Oudenhuijsen te verwelkomen als bestuurslid. In het dagelijks leven doet Loes promotieonderzoek in Dakar en Saint-Louis. Ze kent het land dus goed en ze draagt Senegal een warm hart toe. Lees hier meer over haar onderzoek  https://www.ascleiden.nl/organiz…/people/loes-oudenhuijsen.

Voedselpakketten gedistribueerd

Op vrijdag 19 juni was het eindelijk zover: de voedselpakkettten konden worden gedistribueerd naar de families van Kakaran. Het bedrag dat we met het Noodfonds Corona hebben bijeengebracht, en dat is verdubbeld door Wilde Ganzen, kon begin juni worden overgemaakt  naar Senegal. Daar werden de goederen ingekocht en verdeeld in Mbour en Tambacounda.

voedselpakketten

voedselhulp

 

 

 

 

 

Met een convooi van 20 paarden en wagens gingen de noodhulppakketten naar de gezinnen van het afgelegen Koulouck Mbada. Een week later werden ook in Ziguinchor de voedselpakketten verdeeld onder de gezinnen waarvan een of meerdere kinderen naar school gaan dankzij donateurs van Kakaran. De voedselpakketten betekenen een enorme verlichting in deze moeilijke tijd. Namens alle families die een pakket hebben ontvangen danken we dan ook de donateurs en sponsors die een gulle bijdrage hebben geleverd aan deze noodhulp.

voedselpakketten

 

Vakantiekamp

De afgelopen drie jaar organiseerde het Centre Culturel Régional de Tambacounda in de zomer een vakantiekamp voor kinderen met een beperking. Gedurende drie weken ontvangt het centrum zeventig kinderen tussen 5 en 16 jaar, waarvan ongeveer de helft met een handicap, met een breed aanbod aan creatieve workshops zoals schilderen, dans, muziek. Er worden verhalen verteld en er vindt een excursie plaats zodat de kinderen hun eigen land beter leren kennen en belangrijke culturele waarden mee krijgen. Aan het einde van de drie weken worden de kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt tentoongesteld in het centrum.

Dit jaar leek het erop dat het vakantiekamp, door de maatregelen om het Coronavirus in te dammen, niet zou kunnen plaatsvinden. De gehandicapte kinderen zaten thuis, zonder de mogelijkheid van online lessen. Maar het Centre organiseerde een alternatief kamp, waarbij kinderen vanuit huis konden deelnemen aan creatieve workshops. Dankzij een donatie van Kakaran konden didactische materialen zoals verf, papier en krijt worden aangeschaft.

camp de vacances

repas sénégalais

Resultaat Noodfonds Corona

repas sénégalaisAnderhalve maand geleden heeft de Stichting Kakaran een Noodfonds Corona in het leven geroepen. Met dat Noodfonds willen wij de families in Senegal waarvan we kinderen ondersteunen om naar school te gaan, en die door de crisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, helpen met een voedselpakket voor een à twee maanden.

Velen donateurs en belangstellenden hebben een bijdrage aan dat Noodfonds overgemaakt. In totaal hebben zij € 3.085 bijeengebracht. Daarnaast hebben twee financiers van andere projecten van Kakaran, de Fred Foundation en de Stichting Bron van Leven, een ruimhartige donatie gedaan, bij elkaar € 6.500. De Stichting Wilde Ganzen heeft dit totaalbedrag van het  Noodfonds Corona nog eens verdubbeld tot € 18.790.

Met dit fantastische resultaat kunnen niet alleen de gezinnen van ‘onze kinderen’, maar in totaal 380 families een voedselpakket ontvangen.

We bedanken iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen van harte voor hun gulle bijdrage.