Bijeenkomst met donateurs

Voor het eerst organiseerde Kakaran een informatieve bijeenkomst met de bedoeling om donateurs en belangstellenden te informeren over alles wat Kakaran door de jaren heen heeft gedaan en wat de plannen voor de toekomst zijn. Dit in een gezellige sfeer met een borrel na afloop.
Ruim dertig donateurs hebben de informatieve bijeenkomst op zaterdag 7 februari 2015 in Rotterdam bezocht. De presentaties waren rijkelijk geïllustreerd en iedereen was zeer te spreken over de verstrekte informatie. De voorzitter Marlies Pietermaat ging in op de werkwijze van Kakaran, in het bijzonder de contacten met onze counterparts in Senegal, waar de Non Gouvernementele Organisatie Kakaran Sénégal is opgericht. Gerard Schuijt, die van oprichting af bij Kakaran is betrokken, gaf een overzicht van de grote en kleine projecten die de stichting heeft kunnen financieren.

De beoogd nieuwe voorzitter Esther Kruyswijk vertelde over de periode toen zij als student-stagiaire begin jaren negentig voor het eerst in Senegal was. Daar heeft zij samen met Nommez Ba Ghan en Gerti Hesseling het plan bedacht voor een Mobiel Orthopedisch Atelier en daarvoor heeft zij destijds ook de fondsen geworven. Het Mobiele Atelier functioneert nog steeds en het tweede is alweer aan vervanging toe. Zo intensief wordt het gebruikt. Ook vertelde Esther over nieuwe plannen, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van een centrum voor gehandicapten in Tambacounda.

Posted in Nieuws.