Doneren

Wilt u doneren?

U kunt een incidentele donatie overmaken, al dan niet voor een specifiek project. Of u kunt een vaste donateur worden door de kosten van de schoolopleiding van een kind op u te nemen. Voor grotere projecten, zoals aanschaf en onderhoud van de Atelier Mobile Orthopédique (AMO) of het aanleggen van sanitait bij een van de scholen, zijn we altijd op zoek naar sponsoren.

Vaste donateur worden

De Stichting Kakaran is een soort extended family. Donateurs verbinden zich aan de schoolloopbaan van een kind; ze betalen het schoolgeld tot het moment dat de leerling een diploma heeft behaald. De ondersteuning is in principe één op één: elke donateur heeft een ‘eigen’ kind. Elk jaar worden de donateurs op de hoogte gehouden van de school- of studieresultaten. Als een opleiding te duur is om door één donateur te kunnen worden betaald, zoekt Kakaran naar enkele donateurs die gezamenlijk de kosten gedurende de benodigde jaren voor hun rekening willen nemen. Als u een vaste donateur wilt worden van een leerling in Sénégal, neemt u dan contact op met de directeur.

Een incidentele bijdrage

Ook incidentele donaties zijn altijd welkom. Incidentele giften worden gebruikt voor kleine projecten, zoals schoolboeken, de uitbreiding van een schoolgebouw, de aanschaf van een computer of kopieerapparaat. Voor grotere projecten en voor financiering van het Atelier Mobile Orthopédique zoekt de Stichting Kakaran specifieke fondsen in Nederland of daarbuiten.
U kunt een bijdrage overmaken op rek. nr. NL32 TRIO 0338 7659 48 t.n.v. Stichting Kakaran onder vermelding van het soort project waaraan u wilt bijdragen. Of neem contact met ons op over een goede bestemming voor uw donatie. Op onze Facebookpagina berichten we over incidentele sponsoracties waaraan u kunt meedoen.

Belastingaftrek

De stichting Kakaran is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus een zogenaamde goede doelenstichting. Donaties aan de stichting zijn – onder de gebruikelijke voorwaarden – fiscaal aftrekbaar. Het fiscale nummer van Kakaran is: 8142.79.144. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41211347

Sponsoring

Voor de aanschaf van de  kostbare Mobiele Orthopedische Ateliers heeft de Stichting subsidies gekregen van de Stichting Schumacher-Kramer in Amsterdam, de Fred Foundation. De Stichting Bron van Leven heeft een donatie gedaan voor de exploitatie van de auto. Indien uw organisatie of bedrijf een project van Kakaran wil sponsoren, neemt u dan contact op met ons.