Bestuurswissel

Tijdens de bestuursvergadering op 12 juni 2017 is Ariane teruggetreden als bestuurslid. Ze had al een jaar eerder te kennen gegeven haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Tijdens de vergadering bedankte  Esther, de voorzitter, Ariane voor haar jarenlange toewijding aan het bestuur. Ariane’s zoon heeft destijds nog gezorgd voor de statuten. Namens de bestuursleden sprak ook Marlies een dankwoord uit en overhandigde Ariane een schilderij uit Senegal en twee beeldjes.

cadeau voor Ariane

Peter Baas

Peter Baas volgt Ariane op als bestuurslid van Kakaran. Hij heeft veel ervaring met ontwikkelingswerk in Afrika en heeft daar ook jaren gewoond. Peter is zelfstandig consultant en heeft onder andere gewerkt voor Hivos, Oxfam-Novib, de Nederlandse afdeling van Medecins du Monde, het Internationale Rode Kruis en diverse ngo’s.

Posted in Nieuws.