Loes

Nieuw bestuurslid

Op woensdag 16 september vond de jaarlijkse Kakaran bestuursvergadering plaats. Een van de agendapunten was het benoemen van een nieuw bestuurslid, nadat Daan Bregman zich het afgelopen jaar wegens persoonlijke omstandigheden heeft teruggetrokken. Wij zijn heel blij om Loes Oudenhuijsen te verwelkomen als bestuurslid. In het dagelijks leven doet Loes promotieonderzoek in Dakar en Saint-Louis. Ze kent het land dus goed en ze draagt Senegal een warm hart toe. Lees hier meer over haar onderzoek  https://www.ascleiden.nl/organiz…/people/loes-oudenhuijsen.

Een gevulde boekenkast in de school

Het project Tous Ensemble heeft een subsidie gekregen van My Book Buddy om een boekenkast en boeken te kopen voor de twee scholen die door Tous Ensemble worden ondersteund. Zo kunnen hun leerlingen het plezier ontdekken van boeken lezen.

Lezen is een basisbehoefte die kinderen toegang verschaft tot een nieuwe wereld. Voor het volgen van onderwijs moeten zij technisch en begrijpend leren lezen en plezier ontwikkelen in het ontcijferen van teksten en het verzamelen van informatie. Daarvoor is het nodig dat er boeken voorhanden zijn, iets wat op veel plaatsen in ontwikkelingslanden niet het geval is. Boeken zijn dikwijls te duur om aan te schaffen en er is geen bibliotheek waar mensen boeken kunnen lenen. Daarom stimuleert de Stichting My Book Buddy het lezen op scholen door kinderbibliotheken op te zetten en te zorgen dat de leerlingen de boeken daadwerkelijk lezen.  Door de schoolomgeving als locatie te gebruiken is de bibliotheek voor veel kinderen goed bereikbaar en kunnen de leerkrachten hun leerlingen stimuleren om te lezen.

encyclopedieVoor het Lycée in Diass hebben timmerlieden uit Diass 18 boekenkasten gemaakt en beschilderd in vrolijke kleuren. Ook voor de École Les Petits Pieds zijn boekenkasten gemaakt. Vervolgens hebben contactpersonen van Tous Ensemble in Dakar bij Librairie Aux 4vents verschillende soorten boeken aangeschaft, zowel om voor te lezen aan de kleinste kinderen, als boeken die leerlingen zelf kunnen lezen en geïllustreerde naslagwerken.

tasjesIn elk klaslokaal komt een boekenkast te staan en elke school zet een uitleensysteem op. Daartoe zijn er in Senegal tasjes gemaakt met het logo van My Book Buddy. Het is de bedoeling dat de leerlingen elke week een boek lenen en mee naar huis nemen in hun rugzakje om thuis te lezen. Het wekelijkse ritueel om een boek uit te zoeken om te lenen gaat vergezeld van een lied over het belang van lezen. Zo worden de lees-en taalvaardigheid vergroot en ontdekken de leerlingen het plezier van lezen.

boekenkast My Book Buddy

Publicatie jaarrekening

Vanwege de maatregelen rondom COVID19 heeft het bestuur dit jaar haar jaarlijkse vergadering moeten uitstellen naar 16 september a.s. Tijdens die vergadering zullen de financiële stukken worden besproken. Na goedkeuring zullen de stukken binnen een week na 16 september op de webiste worden gepubliceerd.

Voedselpakketten gedistribueerd

Op vrijdag 19 juni was het eindelijk zover: de voedselpakkettten konden worden gedistribueerd naar de families van Kakaran. Het bedrag dat we met het Noodfonds Corona hebben bijeengebracht, en dat is verdubbeld door Wilde Ganzen, kon begin juni worden overgemaakt  naar Senegal. Daar werden de goederen ingekocht en verdeeld in Mbour en Tambacounda.

voedselpakketten

 

 

 

 

 

 

voedselhulp

 

 

 

 

 

Met een convooi van 20 paarden en wagens gingen de noodhulppakketten naar de gezinnen van het afgelegen Koulouck Mbada. Een week later werden ook in Ziguinchor de voedselpakketten verdeeld onder de gezinnen waarvan een of meerdere kinderen naar school gaan dankzij donateurs van Kakaran. De voedselpakketten betekenen een enorme verlichting in deze moeilijke tijd. Namens alle families die een pakket hebben ontvangen danken we dan ook de donateurs en sponsors die een gulle bijdrage hebben geleverd aan deze noodhulp.

voedselpakketten

 

Vakantiekamp

De afgelopen drie jaar organiseerde het Centre Culturel Régional de Tambacounda in de zomer een vakantiekamp voor kinderen met een beperking. Gedurende drie weken ontvangt het centrum zeventig kinderen tussen 5 en 16 jaar, waarvan ongeveer de helft met een handicap, met een breed aanbod aan creatieve workshops zoals schilderen, dans, muziek. Er worden verhalen verteld en er vindt een excursie plaats zodat de kinderen hun eigen land beter leren kennen en belangrijke culturele waarden mee krijgen. Aan het einde van de drie weken worden de kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt tentoongesteld in het centrum.

Dit jaar leek het erop dat het vakantiekamp, door de maatregelen om het Coronavirus in te dammen, niet zou kunnen plaatsvinden. De gehandicapte kinderen zaten thuis, zonder de mogelijkheid van online lessen. Maar het Centre organiseerde een alternatief kamp, waarbij kinderen vanuit huis konden deelnemen aan creatieve workshops. Dankzij een donatie van Kakaran konden didactische materialen zoals verf, papier en krijt worden aangeschaft.

camp de vacances

repas sénégalais

Resultaat Noodfonds Corona

Anderhalve maand geleden heeft de Stichting Kakaran een Noodfonds Corona in het leven geroepen. Met dat Noodfonds willen wij de families in Senegal waarvan we kinderen ondersteunen om naar school te gaan, en die door de crisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, helpen met een voedselpakket voor een à twee maanden.

Velen donateurs en belangstellenden hebben een bijdrage aan dat Noodfonds overgemaakt. In totaal hebben zij € 3.085 bijeengebracht. Daarnaast hebben twee financiers van andere projecten van Kakaran, de Fred Foundation en de Stichting Bron van Leven, een ruimhartige donatie gedaan, bij elkaar € 6.500. De Stichting Wilde Ganzen heeft dit totaalbedrag van het  Noodfonds Corona nog eens verdubbeld tot € 18.790.

Met dit fantastische resultaat kunnen niet alleen de gezinnen van ‘onze kinderen’, maar in totaal 380 families een voedselpakket ontvangen.

We bedanken iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen van harte voor hun gulle bijdrage.

 

Noodfonds Corona

De hele wereld wordt getroffen door het coronavirus en door strenge maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Dat geldt ook voor Senegal. Op dit moment zijn er iets meer dan 300 besmettingen en twee doden (volgens de officiële statistieken, maar omdat Senegal geen wetenschappelijke organisatie als RIVM kent zijn de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger). Alleen al handen wassen is een uitdaging, omdat vaak geen stromend water beschikbaar is. Bovendien is de gezondheidszorg in Senegal vrij basaal. Sinds half maart zijn de scholen en universiteiten gesloten, veel winkels en markten zijn beperkt open en er is een avondklok ingesteld. Door deze maatregelen hebben veel mensen geen inkomsten en dat betekent in Senegal dikwijls  geen avondeten.

Als Kakaran voelen we ons verbonden met de gezinnen waarvan we kinderen financieel ondersteunen om naar school te kunnen gaan. Door de crisis is hun situatie in de meeste gevallen verslechterd. Daarom hebben we, in samenwerking met Kakaran Senegal,  besloten een eenmalig Noodfonds Corona te creëren. Met dit noodfonds hopen we al deze gezinnen een voedselpakket te kunnen bezorgen, waarmee ze een à twee maanden kunnen doorkomen.

De Stichting Wilde Ganzen, met wie wij ook voor een ander project samenwerkten,  biedt in het kader van het coronavirus extra steun: zij verdubbelen het bedrag dat wij bijeenbrengen.

Als u dit initiatief wilt steunen en eventueel eenmalig een bijdrage zou willen (en kunnen) leveren, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer  NL32 TRIO 0338 7659 48 van Kakaran onder vermelding van Noodfonds Corona. En omdat we snel willen handelen, graag voor 30 april.

Namens het bestuur hartelijk dank en veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd!

diner

Benefietdiner Tous Ensemble

Op donderdag 5 maart – nog net voor de Coronacrisis – vond in restaurant Bel Ami te Bussum een zeer geslaagd benefietdiner plaats voor de onderwijsprojecten van Tous Ensemble in Senegal. Er waren zo’n 80 deelnemers (leerlingen, ouders, collega’s van het Vituscollege, vrienden en bekenden). Met dit benefietdiner en de inkomsten van de belevenissenveiling hebben de organisatoren van Tous Ensemble ongeveer 7.000 euro opgehaald! Dit hadden zij niet durven dromen. Fantastisch!

Een zeer bevlogen veilingmeester wist de 22 aangeboden belevenissen voor gigantische bedragen te veilen voor de onderwijsprojecten in Senegal. De geveilde belevenissen bestonden o.a. uit boottochtjes, workshop Bob Ross, meditatie- en yogalessen, kunstwerken, foto’s, rondleiding Artis, coaching sessies, huisconcert door violiste Emma Breedveld, etentje voor twee in Bel Ami, workshop slow looking en een schoonheidsbehandeling.

Door de Corona crisis moet Petra helaas haar bezoek met de 2 Vitusleerlingen en  haar collega aan de scholen in Senegal uitstellen. Zij zouden 10 april vertrekken. Hopelijk zal de crisis niet te lang duren en zullen er niet onnodig veel slachtoffers vallen. Het zijn roerige tijden.
Op allerlei manieren probeert Tous Ensemble verbonden te blijven met de leerlingen en docenten in Senegal. Ook daar maakt men zich grote zorgen. Komende weken gaat een aantal leerlingen Frans van het Vituscollege via ‘onderwijs op afstand’  kaarten en brieven in het Frans schrijven voor de scholen in Senegal. La distance crée des liens!

Zodra het weer verantwoord is, zoekt Tous Ensemble een nieuwe datum om alsnog naar Senegal te gaan en daar met het ingezamelde geld (in totaal toegezegd bijna 14.000 euro + 15.000 euro van My Book Buddy) de dingen te doen en kopen die zo hard nodig zijn.

benefietdiner

Haalbaarheidsonderzoek naar hergebruik van afvalplastic

Na drie maanden verblijf in Senegal is Mieke Arnoldus terug in Nederland. Ze heeft bij Nommez Ba in zijn huis in Mbour gewoond om van daaruit een haalbaarheidsonderzoek te doen naar hergebruik van plastic voor orthopedische doeleinden. Het idee van Kakaran is om zwerfplastic te gaan gebruiken voor orthopedische toepassingen. Daarmee kan het gebruik van duur materiaal, de polypropyleen platen die nu worden gebruikt voor prothesen, worden verminderd. Tevens kan bewustwording over plastic worden vergroot en kunnen gehandicapten aan protheses worden geholpen. Zo kunnen gehandicapte kinderen weer naar school.

Haalbaar
Het onderzoek van Mieke omvatte literatuuronderzoek en veldwerk in Senegal, zoals een bezoek aan een afvalverwerkingsbedrijf in Dakar. Haar bevindingen onderbouwen het idee dat het mogelijk en haalbaar is in Senegal om zwerfplastic te gebruiken voor orthopedische toepassingen. Ze heeft geen argumenten gevonden waardoor het idee niet haalbaar zou zijn. Het benodigde plastic zou kunnen worden verwerkt in verschillende orthopedische centra.
Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van plastic inzamelen en recyclen in de regio Dakar. We willen kijken of het mogelijk is om die initiatieven te gebruiken voor orthopedische toepassingen in afgelegen regio’s. In Kenya loopt een commercieel project Circleg, dat beenprotheses maakt van Polypropyleen en Pet. Volgens Circleg lijken dat de meest geschikte plastics om te hergebruiken. Uit Mieke’s bevindingen kwam naar voren dat ook HDPE geschikt is en sterk genoeg om voor orthopedische toepassingen te hergebruiken.

Aanknopingspunten en vragen
Tevens heeft Mieke een aantal aanknopingspunten gevonden, waarmee Kakaran het idee verder kan uitwerken. In Kaolack bijvoorbeeld is een plasticrecylcing bedrijf met veel opslag van granulaat waar nog geen bestemming voor is. We zullen het bedrijf benaderen met de vraag of Kakaran over het granulaat kan beschikken. In Tambacounda heeft Mieke kennis gemaakt met een gymleraar die zijn les af en toe vervangt door een plastic-inzamelingsactie met zijn leerlingen. Dat zou ook een idee zijn voor andere leraren. In samenwerking met vrouwenorganisaties en scholen kunnen bewustwordingslessen aan kinderen worden gegeven, met daaraan gekoppeld inzamelingsacties.
Naast aanknopingspunten liggen er ook nog een aantal vragen, zoals hoeveel plastic (van de typen PP , Pet en HDPE) er nodig is en hoeveel daarvan te vinden is, of de orthopedische centra voldoende zijn uitgerust om het te verwerken, hoeveel protheses de centra per jaar maken, hoe een bewustwordingsles er uit kan zien, hoe inzamelingsacties worden georganiseerd, en of er al inzamelpunten voor plastic zijn in regio’s buiten Dakar.

Wij willen Mieke bedanken voor alle energie die ze in het onderwerp heeft gestoken en hopen dat ze een zeer waardevolle tijd in Senegal heeft gehad!

Reis naar Senegal 2020

In januari 2020 maakten Esther en Lenette weer een reis naar Senegal, ditmaal vergezeld door Sylvia Otten, leerkracht van de school die in december 2019 een kerstmarkt organiseerde ten behoeve van de school Chaden in Mbour, en vergezeld door Marieke van Winden, bestuurslid van Kakaran, die deze reis als afscheidscadeau kreeg van haar werkgever, het Afrika Studie Centrum. In tien dagen reden we, met vriend en chauffeur Ibu, het hele land door, we bezochten scholen en ziekenhuizen en ontmoetten veel kinderen.

computerlesDe reis startte vanuit Mbour, met de feestelijke inwijding van de salle polyvalente van de school in Koulouck Mbada. Daarna bezochten we de school Chaden, waar Sylvia symbolisch het ingezamelde bedrag overhandigde. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van extra computers en tafels en stoelen voor het computerlokaal. Daarna bezochten we de kleuterschool in Medina, waar de leerlingen enthousiast voor ons zongen.

Daarna ging de reis naar Tambacounda. Daar bezochten we een kunstgalerie en de orthopedische werkplaats van het regionale ziekenhuis. Met de directrice van het ziekenhuis spraken we over het herstel van de case accompagnants. Vervolgens hadden we een informele ontmoeting met alle kinderen die we ondersteunen in (de buurt van) Tambacounda. We hadden een toeristisch intermezzo in het natuurpark Niakolo Koba, waar we tijdens een ochtend- en een avondsafari en een boottochtje over de Gambia-rivier apen, nijlpaarden, krokodillen, ibissen, reuzenooievaars, mangoesten en veel antilopen zagen.

lesgevenMet een stop in het ziekenhuis van Kolda en in de Poste de Santé in Diendé reden we door de Casamance naar Ziguinchor. Daar woonden we een les bij en mochten Sylvia en Marieke een Engelse les geven aan de leerlingen van een CM2 klas. In de middag hadden we een informele ontmoeting met de kinderen in en om Ziguinchor.

De volgende dag kon het gezelschap, dankzij een nieuwe brug over de Gambia-rivier, de reis voortzetten door buurland Gambia naar het noorden. Na nog een toeristisch dagje in Joal/Fadiouth vlogen Esther en Sylvia terug. Na een bezoek aan het eiland Ngor en een omtmoeting met een oud-leerling van Kakaran vlogen ook Lenette en Marieke terug.

menigte

Salle polyvalente Koulouck Mbada: feestelijke inwijding

salle polyvalenteOp zondag 19 januari 2020 waren Esther, Sylvia, Marieke en Lenette aanwezig bij de feestelijke inwijding van de nieuwe salle polyvalente van de basisschool in Koulouck Mbada. Afgelopen juli meldden we dat de financiering hiervan, mede dankzij een toezegging van Wilde Ganzen, rond was gekomen. In de zomer ging de bouw van start en vlak voor ons bezoek werd het gebouw opgeleverd.

gedenkplaat nommezMet de onthulling van een plaquette, gewijd aan Nommez Ba, werd de Salle Nommez Ba Ghan officieel in gebruik genomen. De kinderen die – ondanks dat het zondag was – samen met hun moeders in groten getale aanwezig waren zongen het Senegalese volkslied (zie het filmpje hieronder).

 

Daarna volgden vele speeches, onder andere  van de burgemeester en de chef du village. In de speeches werd benadrukt hoe belangrijk de salle polyvalente is voor de lokale gemeenschap die hier bijeenkomsten kan houden. Ook werd de belofte uitgesproken om met de lokale gemeenschap het gebouw goed te onderhouden. Na de speeches werden cadeaus uitgewisseld en volgde een rondleiding door het gebouw. De vlag van Wilde Ganzen werd op de gevel bevestigd en de ceremonie werd afgesloten met hapjes en frisdrank.

 

 

Kerstmarkt voor Senegal

Op 19 december 2019 organiseerde de Katholieke Montessori School in Bussum een kerstmarkt. Wekenlang hadden de leerlingen gewerkt aan creatieve objecten om te kunnen verkopen op de markt. Dat deden ze voor het goede doel: computers en meubilair kopen voor een school in Mbour, Senegal.

Ondanks het slechte weer waren er veel bezoekers. De opbrengst van de markt bedroeg maar liefst EUR 2.892,00. In januari 2020 reisde leerkracht Sylvia Otten met Esther, Marieke en Lenette mee naar Senegal om het geld symbolisch te overhandigen. Via Skype legde ze contact tussen de leerlingen van haar klas in Bussum en de leerlingen van CM2 van de school Chaden in Mbour. Ook bracht ze een kunstwerk mee, bestaande uit tekeningen van haar leerlingen. Elke tekening beeldde een facet van de Nederlandse cultuur uit.

Dankzij de succesvolle kerstmarkt voor Senegal en de donatie van de Katholieke Montessori School kunnen de leerlingen in Mbour voortaan allemaal tegelijk computerles krijgen.