school Koulouck

School in Koulouck

Zoals we al eerder hebben bericht, heeft de regionale school in Koulouck een flinke aanvraag gedaan voor renovatie van de school. Afgelopen jaar heeft Kakaran geld gedoneerd om een groot aantal stoelen en lessenaars te vervangen. Maar we zouden graag ook een nieuw sanitairblok willen laten plaatsen, at nieuwe schoolborden aanschaffen en een extra lokaal laten bouwen. Gelukkig hebben wij dankzij een gift van een congregatie van paters een begin kunnen maken met de spaarpot daarvoor. Ook de opbrengst van de stille veiling tijdens het lustrumfeest gaat naar dit project (totaal 375 euro). Daarmee komen we al een eind in de richting. Mochten jullie een school kennen waar de leerlingen een goed doel zoeken voor de opbrengst van een benefietfeest of een sportmanifestatie: je zou kunnen denken aan de school in Koulouck.

lustrumfeest

Lustrumfeest

Op zondag 19 maart vierden we het heuglijke feit dat de Stichting Kakaran 25 jaar geleden door Gerti Hesseling en Gerard Schuijt werd opgericht. Op haar studiereizen naar Senegal trof ze geregeld kinderen die niet naar school konden omdat daar geen geld voor was. Of omdat ze vanwege een handicap de school niet konden bereiken. Dat was het begin van Kakaran, wat 'leren' betekent in Diola, een van de Senegalese talen, die met name wordt gesproken in de Casamance, waar Gerti veel onderzoek deed.

In de afgelopen 25 jaar hebben we talloze kinderen ondersteund om hun schoolopleiding mogelijk te maken. Ook heeft een aantal scholen een bijdrage gekregen om uit te breiden, een computerlokaal of bibliotheek in te richten of speeltoestellen voor de kinderen aan te schaffen. Er is zelfs door een legaat een hele nieuw kleuterschool gebouwd. Daarnaast heeft de Stichting Kakaran het Atelier Mobile Orthopedique mogelijk gemaakt, waarmee kinderen die ver van een ziekenhuis wonen, een prothese kunnen krijgen en daardoor ook naar school kunnen. Er is een waterput geslagen, er zijn cases d'accompagnants gebouwd bij een ziekenhuis en talloze andere projecten zijn gefinancierd. Bij deze willen we alle donateurs en sponsors bedanken die in de loop van de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan al deze projecten.

Voor het lustrumfeest waren we te gast bij donateurs Jan en Mieke Bregman. Na de opening door de voorzitter Esther Kruyswijk en korte toespraakjes door de oud-voorzitter Marlies Pietermaat en oud-directeur Gerard Schuijt, stonden we stil bij de afgelopen 25 jaar door met zijn allen te kijken en luisteren naar een film die Sophie Anglionin, dochter van bestuurslid Marieke van Winden, heeft gemaakt. Ook hebben we vooruit gekeken naar lopende en toekomstige projecten, zoals de verbouwing van een school in Koulouck.

Na een pauze met heerlijke Afrikaanse hapjes gemaakt door donateurs Jan en Tina Bennis, en een stille veiling van cadeaus uit Senegal hebben we ons - jong en oud - uitgeleefd op djembe's onder de bezielende leiding van Corinne Koning van Djembe Agogo. We sloten de middag af met een gezellige borrel.

borreldjembedjembe

Nieuwe Atelier Mobile Orthopédique

Na een aantal jaren trouwe dienst was de huidige AMO (Atelier Mobile Orthopédique) aan vervanging toe. Met deze auto kan een team van specialisten van het ziekenhuis van Tambacounda tot ver in de regio kinderen bezoeken, die niet naar het ziekenhuis kunnen komen. Door hen te voorzien van een prothese, kunnen deze kinderen (weer) naar school. Op deze manier zijn de afgelopen jaren tientallen kinderen geholpen.

De aanschaf van een nieuwe auto is een aanzienlijk bedrag. Gelukkig was eind vorig jaar al de helft van de aanschaf toegezegd door de Schumacher Kramer Stichting, die ook eerdere AMO’s heeft gefinancierd. Voor de andere helft hebben we begin dit jaar een nieuwe sponsor gevonden in de Fred Foundation (www.fredfoundation.org). Ook de exploitatiekosten zijn door de beide financiers voor het komende jaar gedekt. Uiteraard moeten we dit jaar op zoek naar een partij die de exploitatiekosten, liefst voor meerdere jaren, op zich zou willen nemen.
Het geld is inmiddels overgemaakt naar Kakaran Senegal en we hopen binnenkort foto’s te kunnen publiceren van de nieuwe AMO.

lustrum

Lustrumfeest Kakaran

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden,  viert Kakaran in 2017 haar 25-jarig bestaan. Noteer alvast in uw agenda: zondag 19 maart 2017 van 14-17.30 uur in Amsterdam! Bestuursleden Marjolijn Schuijt en Marieke van Winden zijn druk bezig om te komen tot een feestelijk programma. Als u ideeën heeft of iets wilt bijdragen, laat het ons dan weten!

ecole Koulouck

Een eigen Facebookpagina!

Toen Esther Kruyswijk, de voorzitter, en Lenette Schuijt, de nieuwe directeur,  afgelopen winter in Senegal waren hebben zij veel plannen gemaakt. een daarvan was een eigen Facebookpagina voor onze Kakaran-community. De pagina is sinds september in de lucht. Op deze community plaatsen we geregeld berichten en foto’s en kan iedereen reageren. Ook een aantal van onze Senegalese vrienden en leerlingen zijn lid geworden van de Facebook-community. Bezoek de pagina en word ook lid van de gemeenschap!