Nieuws

Kerstacties ten bate van Kakaran: € 6000

Op de Fontys Hogeschool Engeneering en de Fontys Hogeschool Automotiv in Eindhoven werkt Edgar van der Laak, echtgenoot van Elsa Hesseling, nichtje van Gerti Hesseling en donateur van Kakaran. Op Edgars voorstel hebben de medewerkers en medewerksters afgezien van een kerstpakket en bepaald dat het daarvoor gereserveerde bedrag ten goede zou komen aan Kakaran. Op […]

Continue reading

Opbrengst benefietveiling

De benefietveiling, die door het Afrika Studiecentrum in Leiden ter gelegenheid van zijn vijf-en-zestigjarig bestaan op 8 november 2012 werd georganiseerd ten bate van de Stiching Kakaran, heeft € 2.537,50 opgeleverd. Het bestuur van Kakaran dankt de organisatoren, in het bijzonder veilingmeester Harry Wels en organisator Maaike Westra, heel hartelijk voor hun geweldige inzet voor deze […]

Continue reading

Jaarverslag 2011

In  2011 waren er veel bijeenkomsten ter nagedachtenis en als eerbetoon aan de oprichtster Gerti Hesseling, die in 2009 is overleden. Zo verscheen in november 2011 verscheen het boek Land, Law and Politics in Africa. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel wetenschappelijke opstellen, geschreven door collega’s uit binnen- en buitenland, ter […]

Continue reading

Colloquium voor Gerti Hesseling

Aan de Université Gaston Berger de Saint-Louis is op 15 en 16 december 2011 een internationaal colloquium gehouden onder de titel ‘Journées d’études en hommage au professeur Gerti Hesseling’. De Senegalese universiteit deed dit in samenwerking met de Université Montesquieu Bordeaux IV, het Afrika-Studiecentrum Leiden, de Université Cheikh Anta Diop de Dakar en met medewerking […]

Continue reading

Boekentransport

Gerti Hesseling heeft bij leven bepaald dat haar wetenschappelijke boekerij – in elk geval de frans- en engelstalige werken – zou gaan naar de betrekkelijk jonge Université Gaston Berger de Saint-Louis. Saint-Louis is een plaats in het Noorden van Senegal. De zending – ca. 75 dozen met ca. 2300 boeken – zou Kakaran voor haar […]

Continue reading

Boek als eerbetoon aan Gerti Hesseling

In november 2011 verscheen bij Brill in Leiden het boek Land, Law and Politicics in Afrika. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel opstellen van collega’s van de oprichtster van Kakaran, Gerti Hesseling, onder redactie van Jan Abbink en Mirjam de Bruijn. Met dit boek brengen de auteurs een eerbetoon aan het […]

Continue reading

Jaarverslag 2010

De voorzitter en de directeur hebben in april Senegal bezocht (op eigen kosten, zoals in onze stichting gebruikelijk is). Zij hebben een bezoek gebracht aan de door Kakaran gesteunde scholen en andere projecten en hebben nagenoeg alle door Kakaran gesteunde schoolkinderen en middelbare scholieren gesproken. De kinderen doen het over het algemeen goed op school, […]

Continue reading

Jaarverslag 2009

In het jaar 2009 verloor de Stichting Kakaran haar oprichtster en voorzitter Gerti Hesseling. Zij overleed op 21 maart tengevolge van een ongeneeslijke leukemie. Gerti Hesseling was juriste, rechtsantropologe en afrikanist met grote kennis van met name West Afrika. Zij had vele publicaties op haar naam staan en zij was van 1996 tot 2004 directeur […]

Continue reading

Mobiele orthopedische ateliers

  In het binnenland van Senegal is het aantal ziekenhuizen dun gezaaid: één ziekenhuis voor een gebied zo groot als drie Nederlandse provincies bij elkaar. Om mensen te bereiken die ver van een ziekenhuis wonen, bezorgde Kakaran de ziekenhuizen in Tambacounda en Ziguinchor twee mobiele orthopedische ateliers. Dit zijn goed uitgeruste terreinwagens  waarmee orthopedisch instrumentmakers de […]

Continue reading

Column voor Gerti

Hoe universeel zijn de rechten van de mens? Welke relevantie heeft de idee van de rechtsstaat voor het statelijke recht en traditionele en lokale rechtsordes in Afrikaanse landen? Waarmee is de toegang tot het recht en de opleiding van rechters in die landen het meest gediend en kunnen Europese landen daarbij helpen? Dit zijn enkele […]

Continue reading