Resultaten

Aan het einde van het schooljaar, dat in Senegal eind juli valt, horen we de resultaten van de kinderen. Dit jaar is iedereen, zonder uitzondering overgegaan!
Souadou heeft haar examen gehaald en hoopt op een baan. Die kan ze mogelijk krijgen via haar school, omdat ze tot de allerbeste leerlingen hoort. Nene Rose heeft haar resultaten nog niet binnen omdat er wat stakingen zijn geweest op de universiteit, waardoor haar studie vertraging heeft opgelopen. Maar ze heeft deze zomer haar tijd goed gebruikt met een extra cursus Engels in Dakar. Olivier, die wat ongelukkig was bij zijn oma, woont weer bij zijn moeder en dat heeft zijn schoolprestaties goed gedaan. De kleine Ouleye en Seydou, die eerder dit jaar hun moeder verloren, hebben ondanks alles toch hun jaar gehaald. En Binta gaat nu naar het college.

Verder hebben we weer drie nieuwe aanvragen binnen gekregen. Omdat sommige kinderen klaar zijn met hun studie (zoals Marie-Thérèse) hebben we deze aanvragen kunnen honoreren. Begin deze maand worden de schoolgelden weer overgemaakt naar Senegal, zodat de kinderen straks, na hun welverdiende vakantie, weer naar school kunnen.

AMO

De nieuwe AMO rijdt!

Na een paar vertragingen, voornamelijk van administratieve aard, is de nieuwe Atelier Mobile Orthopedique opgeleverd. Deze kon worden aangeschaft dankzij donaties van twee stichtingen, die ons project een warm hart toedragen. De auto is inmiddels van Dakar naar Tambacounda gereden waar hij nu gereed gemaakt wordt voor gebruik. De auto wordt onder meer voorzien van logo’s van sponsors en van de nodige apparatuur om op het platteland prothesen te kunnen aanmeten, zodat de betreffende kinderen weer naar school kunnen.

AMO en Awa Tall de nieuwe AMO AMO

Bestuurswissel

Tijdens de bestuursvergadering op 12 juni 2017 is Ariane teruggetreden als bestuurslid. Ze had al een jaar eerder te kennen gegeven haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Tijdens de vergadering bedankte  Esther, de voorzitter, Ariane voor haar jarenlange toewijding aan het bestuur. Ariane’s zoon heeft destijds nog gezorgd voor de statuten. Namens de bestuursleden sprak ook Marlies een dankwoord uit en overhandigde Ariane een schilderij uit Senegal en twee beeldjes.

cadeau voor Ariane

Peter Baas

Peter Baas volgt Ariane op als bestuurslid van Kakaran. Hij heeft veel ervaring met ontwikkelingswerk in Afrika en heeft daar ook jaren gewoond. Peter is zelfstandig consultant en heeft onder andere gewerkt voor Hivos, Oxfam-Novib, de Nederlandse afdeling van Medecins du Monde, het Internationale Rode Kruis en diverse ngo’s.

jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Begin 2016 reisden Esther Kruyswijk, Lenette Schuijt, Marlies en Daniel Pietermaat naar Senegal. Voor Lenette was het een kennismaking met de belangrijkste contactpersonen en de kinderen. We bezochten projecten waar aanvragen waren gehonoreerd (zoals de speeltoestellen bij het kleuterschooltje ‘van Gonnie Schuijt’ in Mbour) en projecten waarvoor er een aanvraag lag of in de maak was (zoals de school in Koulouck). Tijdens deze reis waren voor het eerst alle contactpersonen in Senegal bij elkaar en vond er een klein familiefeestje plaats in Mbour, waar de uitstekende onderlinge samenwerking werd geprezen en het grote commitment van eenieder voor de doelen van Kakaran werden bevestigd. Lees hier het volledige jaarverslag.

 

Nieuwe kinderen en donateurs

Via Nommez Ba, onze contactpersoon in Mbour, bereikten ons vier aanvragen voor nieuwe kinderen. Twee daarvan hebben we gehonoreerd. Een van de twee betreft een jongen die na een verkeersongeluk en een operatie zijn school weer wil oppakken.

De andere gehonoreerde aanvraag is voor een student, die ondanks zijn fysieke handicap op eigen kracht zijn middelbare school diploma heeft gehaald en inmiddels is begonnen aan een driejarige opleiding in Bank en Verzekeringen. Twee nieuwe donateurs, Marieke Brouwer en Rien Bremmer, hebben de opleiding van deze student voor hun rekening genomen.
Een derde aanvraag zullen we mogelijk honoreren als de operatie van het betreffende jongetje is geslaagd en het duidelijk is gworden of hij inderdaad naar school kan.

Tot ons verdriet hebben we afgelopen maaand afscheid moeten nemen van twee trouwe donateurs van het eerste uur, Jan Bennis en Truus Bennis-Schuijt. Zij overleden kort na elkaar. Wij danken hen voor alles wat ze in de afgelopen jaren hebben betekend voor Kakaran.