Salle polyvalente in Koulouck

Tijdens onze reis naar Senegal in januari 2018 bezochten we de school in Koulouck, waar we twee jaar geleden kennis maakten met de directeur Momar Wade. Na ons bezoek in 2016 hebben we een groot aantal schoolbanken gefinancierd, die we nu konden bewonderen. Helaas zijn sommige bankjes doorgezakt omdat voor het bovenblad niet de juiste houtdikte is gebruikt en de metalen steunen niet onder het hele blad doorlopen. Samen met een plaatselijke aannemer zoeken we naar een oplossing om deze banken gerepareerd te krijgen.

In Koulouck wilden we vertellen dat we, dankzij een verjaardagsfeest, een donatie van de Paters Passionisten, de opbrengst van de veiling tijdens het lustrum en een incidentele donatie, inmiddels ook de financiering rond hebben van een bloc sanitaire. Maar tot onze verbazing bleek er op het terrein al een toiletblok te zijn geplaatst, met behulp van een Franse ngo, Baobab. Daarvan hadden ze ons niet op de hoogte gebracht. Vervolgens hebben we het oorspronkelijke (wat meer omvangrijke) plan erbij gehaald en afspraken gemaakt over de financiering van een salle polyvalente. Een dergelijke ruimte stelt de directeur in staat om gesprekken te voeren en ouderbijeenkomsten te houden, en het maakt het mogelijk voor kinderen om te lezen of computerles te krijgen. Bij deze salle zal een extra toilet worden gebouwd (het toilet van Marlies!).

De Stichting Kakaran heeft toegezegd te proberen de financiering rond te krijgen. De aannemer zal met een geactualiseerde aanvraag komen voor het lokaal. We hopen nog dit jaar de rest van het benodigde bedrag bijeen te kunnen brengen zodat de bouw kan beginnen. Inmiddels hebben we ook een bedrag van stichting Onamika gekregen en er is overleg met een andere stichting, dus we hebben goede hoop dat het gaat lukken.

Nieuwe bestemming voor case accompagnants

Tijdens een eerder bezoek aan het ziekenhuis van Tambacounda zagen we dat de cases accompagnants, die ooit werden gefinancierd door Kakaran en die  bestemd waren voor familieleden van een zieke, om daar te verblijven en te zorgen voor het eten, niet gebruikt werden. Op het ziekenhuisterrein  is een nieuw gebouwtje in gebruik genomen voor de familie van patiënten, waardoor de cases leeg staan en in verval zijn geraakt.

Een van deze voormalige cases accompagnants zou uitstekend een nieuwe bestemming kunnen krijgen als een plek waar informatie wordt verstrekt over o.a. voeding, hygiene en geboorteregeling. Dat was ook een wens van de financiers van de nieuwe AMO (de mobiele orthopedische werkplaats). Het is de bedoeling dat tijdens tournees met de auto niet alleen een orthopedische behandeling plaatsvindt, maar ook informatie wordt gegeven.

Voor de herinrichting van deze case werd toen echter een veel te hoge aanvraag ingediend. Mevrouw Ndiagne, secretaris van Kakaran Senegal en maatschappelijk werkster in het ziekenhuis, zegde toe snel met een een nieuwe aanvraag te komen.

Inmiddels hebben we de nieuwe aanvraag ontvangen. Het gaat om het opknappen en de heringebruikname van een van de huisjes. Het bedrag in de nieuwe aanvraag is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat donateur Kitty Kruyswijk bijeen bracht tijdens haar 80e verjaardag. We hebben toegezegd dat het bedrag voor het opknappen van het huisje beschikbaar is onder voorwaarde dat er een goed plan komt m.b.t. het doel van het project, het informatie geven over gezondheid en aanverwante zaken. We hopen dat dit plan snel komt zodat het huisje kan worden opgeknapt en een mooi nieuw doel kan dienen.

plastic afval

Zwerfplastic

Al jaren valt ons, tijdens onze reizen naar Senegal,  de grote hoeveelheid zwerfplastic op. Vuilnisophaaldiensten zijn er – buiten de grote steden – niet; op zijn best verbrandt men het afval of begraaft het in een kuil. Maar meestal blijft het liggen, in de straten, bij de scholen, langs de kant van de weg, in de natuur. En er is nauwelijks besef van het gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn we ons gaan oriënteren op initiatieven en start ups die laagdrempelige en goedkope technieken hebben bedacht voor het recyclen van plastic. Voor ons vertrek vonden we al een paar initiatieven die we verder willen onderzoeken.
Een dergelijk project zou misschien binnen de doelstelling van Kakaran: enerzijds bewustwording van en scholing over schade aan het milieu door dit zwerfplastic, anderzijds recycling van zwerfplastic tot orthopedische toepassingen (bijvoorbeeld protheses) of schoolmaterialen. Wie met ons mee wil denken: ideeën zijn van harte welkom!

 

vismarkt Mbour

Reis naar Senegal 2018

In januari 2018 maakten Esther en Lenette weer een reis naar Senegal. We landden op het nieuwe vliegveld Blaise Diagne in Diass, tussen Dakar en Mbour en overnachtten in Mbour. Daar brachten we een bezoek aan Nommez en Bienta en aan een doopfeest. Ook bezochten we de school in Koulouck, die een aanvraag had gedaan voor een toiletblok. We waren verbaasd, maar ook blij om te ontdekken dat het bloc sanitaire al geplaatst bleek (gefinancierd door Baobab, een Franse ng0). Met de directeur hebben we ter plaatse overlegd dat het beschikbare budget nu aangewend kan worden voor de bouw van een extra lokaal dat voor meerdere doeleinden te gebruiken is, een salle polyvalente. Daarin zal een extra toilet worden gebouwd. We hopen nog dit jaar de financiering daarvoor rond te krijgen.

De volgende dag gingen we op weg naar Tambacounda, zeer comfortabel in de nieuwe AMO, die een paar maanden geleden in gebruik is genomen. De opbouw van de auto, waarin materiaal en instrumenten worden vervoerd, is van de oude AMO op de nieuwe overgezet. Op de nieuwe AMO zijn logo’s van financiers aangebracht.

In Tambacounda bekeken we de hellingbanen voor gehandicapten die Kakaran bij vier scholen heeft laten plaatsen. Hoewel ze uitstekend dienst doen om leerlingen in een rolstoel toegang te geven tot de school, maken ook andere kinderen graag gebruik van de hellingbanen, bijvoorbeeld als glijbaan. Ook ontmoetten we in Tambacounda de kinderen en maakten kennis met een aantal nieuwe kinderen. De dag erna vond de ceremonie plaats ter gelegenheid van de symbolische sleuteloverdracht en de officiële ingebruikname van de nieuwe AMO.

hellingbanenDe dag erop vervolgden we onze reis, met Ndongo en Awa, in de AMO richting Ziguinchor, dwars door de Casamance. We stopten in Gouloumbou om Nana te bezoeken op haar school, we lunchten in Kolda en stopten in Sedhiou om twee oud-leerlingen te ontmoeten, Marie-Christelle en Marie-Thérèse.
Tegen de avond arriveerden we in Ziguinchor waar we de dagen erna twintig kinderen bezochten op hun diverse scholen. Daarnaast brachten we een bezoek aan het Centre d’appareillage van het ziekenhuis in Ziguinchor, en spraken we met vele vrienden en bekenden. Vanuit Ziguinchor vlogen we terug naar Mbour en van daaruit naar Brussel.

triodosbank

Nieuwe bankrekening

De Stichting Kakaran maakt de overstap naar een duurzame bank, de Triodosbank. We wilden weg bij de ABN-AMRO vanwege moeilijkheden bij de overdracht van bestuursleden en directeur. En aangezien we bij de ASN bank, waar Kakaran een depositorekening heeft, geen betaalrekening konden openen voor een stichting, zijn we uitgekomen bij de Triodosbank.

Met ingang van 1 januari hebben we dus een nieuw bankrekeningnummer, te weten
NL32 TRIO 0338 7659 48. We verzoeken alle donateurs om hun jaarlijkse of maandelijkse donatie over te maken naar dit nieuwe bankrekeningnummer. De donateurs die een automatische afschrijving hebben, zullen we in de loop van deze maand op de hoogte brengen, zodat ze tijdig hun afschrijving kunnen omzetten. Tevens zullen we Nederlandse financiers en onze contactpersonen in Senegal informeren over onze nieuwe bankgegevens.