belastingvoordeel

Belastingaftrek voor donaties

Zoals wellicht bekend zijn donaties aan de Stichting Kakaran aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar dat is pas als het totaal aan schenkingen voor goede doelen in het afgelopen jaar méér is dan 1% van het inkomen. De belastingaftrek begint pas boven dat bedrag. Daardoor kunnen gulle gevers vaak toch niets aftrekken.

Een paar jaar geleden heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om elke gift aan een goed doel al vanaf de eerste cent aftrekbaar te maken, waneer je je voor vijf jaar vastlegt als donateur. Via een formulier kun je vastleggen dat je vijf jaar lang eenzelfde bedrag zult schenken. Je kunt er ook een clausule in opnemen dat de overeenkomst bij bepaalde onvoorziene omstandigheden eindigt. Als je zo’n formulier invult krijg je geld van de belasting terug. Je kunt natuurlijk ook besluiten wat méér te geven aan Kakaran, omdat de fiscus meebetaalt!

Een aantal donateurs heeft in 2014 deze mogelijkheid aangegrepen en een formulier ingevuld. Komend jaar, in 2019, verloopt deze overeenkomst. Als je je opnieuw voor vijf jaar wilt vastleggen, wat we natuurlijk hopen, moet je opnieuw een formulier invullen en naar de belastingdienst sturen.
En wie nog geen gebruik maakt van een dergelijke regeling: misschien is dit het moment om in te stappen?

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl  onder ‘periodieke giften goede doelen’. Daar kun je ook het formulier downloaden. Als je meer wilt weten over deze regeling kun je ons ook even een mailtje sturen. 

bestuurswissel

Bestuurswissel

Na tien jaar heeft Marlies Pietermaat besloten haar lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Kakaran te beëindigen. Ze heeft aangegeven als donateur betrokken te blijven bij de Stichting. Het bestuur bedankt Marlies voor haar jarenlange inzet als bestuurslid, voorzitter en vice voorzitter van de Stichting. We gaan op zoek naar een passend nieuw bestuurslid.

Salle polyvalente in Koulouck

Tijdens onze reis naar Senegal in januari 2018 bezochten we de school in Koulouck, waar we twee jaar geleden kennis maakten met de directeur Momar Wade. Na ons bezoek in 2016 hebben we een groot aantal schoolbanken gefinancierd, die we nu konden bewonderen. Helaas zijn sommige bankjes doorgezakt omdat voor het bovenblad niet de juiste houtdikte is gebruikt en de metalen steunen niet onder het hele blad doorlopen. Samen met een plaatselijke aannemer zoeken we naar een oplossing om deze banken gerepareerd te krijgen.

In Koulouck wilden we vertellen dat we, dankzij een verjaardagsfeest, een donatie van de Paters Passionisten, de opbrengst van de veiling tijdens het lustrum en een incidentele donatie, inmiddels ook de financiering rond hebben van een bloc sanitaire. Maar tot onze verbazing bleek er op het terrein al een toiletblok te zijn geplaatst, met behulp van een Franse ngo, Baobab. Daarvan hadden ze ons niet op de hoogte gebracht. Vervolgens hebben we het oorspronkelijke (wat meer omvangrijke) plan erbij gehaald en afspraken gemaakt over de financiering van een salle polyvalente. Een dergelijke ruimte stelt de directeur in staat om gesprekken te voeren en ouderbijeenkomsten te houden, en het maakt het mogelijk voor kinderen om te lezen of computerles te krijgen. Bij deze salle zal een extra toilet worden gebouwd (het toilet van Marlies!).

De Stichting Kakaran heeft toegezegd te proberen de financiering rond te krijgen. De aannemer zal met een geactualiseerde aanvraag komen voor het lokaal. We hopen nog dit jaar de rest van het benodigde bedrag bijeen te kunnen brengen zodat de bouw kan beginnen. Inmiddels hebben we ook een bedrag van stichting Onamika gekregen en er is overleg met een andere stichting, dus we hebben goede hoop dat het gaat lukken.

Nieuwe bestemming voor case accompagnants

Tijdens een eerder bezoek aan het ziekenhuis van Tambacounda zagen we dat de cases accompagnants, die ooit werden gefinancierd door Kakaran en die  bestemd waren voor familieleden van een zieke, om daar te verblijven en te zorgen voor het eten, niet gebruikt werden. Op het ziekenhuisterrein  is een nieuw gebouwtje in gebruik genomen voor de familie van patiënten, waardoor de cases leeg staan en in verval zijn geraakt.

Een van deze voormalige cases accompagnants zou uitstekend een nieuwe bestemming kunnen krijgen als een plek waar informatie wordt verstrekt over o.a. voeding, hygiene en geboorteregeling. Dat was ook een wens van de financiers van de nieuwe AMO (de mobiele orthopedische werkplaats). Het is de bedoeling dat tijdens tournees met de auto niet alleen een orthopedische behandeling plaatsvindt, maar ook informatie wordt gegeven.

Voor de herinrichting van deze case werd toen echter een veel te hoge aanvraag ingediend. Mevrouw Ndiagne, secretaris van Kakaran Senegal en maatschappelijk werkster in het ziekenhuis, zegde toe snel met een een nieuwe aanvraag te komen.

Inmiddels hebben we de nieuwe aanvraag ontvangen. Het gaat om het opknappen en de heringebruikname van een van de huisjes. Het bedrag in de nieuwe aanvraag is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat donateur Kitty Kruyswijk bijeen bracht tijdens haar 80e verjaardag. We hebben toegezegd dat het bedrag voor het opknappen van het huisje beschikbaar is onder voorwaarde dat er een goed plan komt m.b.t. het doel van het project, het informatie geven over gezondheid en aanverwante zaken. We hopen dat dit plan snel komt zodat het huisje kan worden opgeknapt en een mooi nieuw doel kan dienen.

plastic afval

Zwerfplastic

Al jaren valt ons, tijdens onze reizen naar Senegal,  de grote hoeveelheid zwerfplastic op. Vuilnisophaaldiensten zijn er – buiten de grote steden – niet; op zijn best verbrandt men het afval of begraaft het in een kuil. Maar meestal blijft het liggen, in de straten, bij de scholen, langs de kant van de weg, in de natuur. En er is nauwelijks besef van het gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn we ons gaan oriënteren op initiatieven en start ups die laagdrempelige en goedkope technieken hebben bedacht voor het recyclen van plastic. Voor ons vertrek vonden we al een paar initiatieven die we verder willen onderzoeken.
Een dergelijk project zou misschien binnen de doelstelling van Kakaran: enerzijds bewustwording van en scholing over schade aan het milieu door dit zwerfplastic, anderzijds recycling van zwerfplastic tot orthopedische toepassingen (bijvoorbeeld protheses) of schoolmaterialen. Wie met ons mee wil denken: ideeën zijn van harte welkom!