SBS6

Kakaran op de televisie

Zoals jullie weten is de voorzitter van ons bestuur Esther Kruyswijk piloot bij Transavia. Op dit moment maakt SBS6 een reality tv programma over Transavia en Esther is een van de mensen die in de serie wordt gevolgd.  Het programma gaat over de mens achter het uniform of de functie. Zo zit er in de serie ook een vliegende barbier en een collega die serieuze vliegtuigmodellen bouwt. Van Esther wordt, naast haar werk als plioot, haar zoon Joep in beeld gebracht die graag steward wil worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Esther’s werk voor de stichting Kakaran, dat is voortgevloeid uit haar studie.

Afgelopen week zijn de eerste filmopnamen gemaakt, waarin Esther onder andere te zien is aan de telefoon met Awa en Ndongo in Senegal. We weten natuurlijk nog niet welke beelden gebruikt gaan worden in de uitzending, maar dat Kakaran erin voorkomt is wel zeker. Van onze contactpersonen en kinderen in Senegal worden in de serie alleen beelden gebruikt die al gepubliceerd waren op de site of op Facebook, ofwel waarvoor we toestemming hebben van degenen op de foto. De serie, die ‘Welkom aan boord’ gaat heten, is vanaf 19 oktober aanstaande bij SBS 6 te zien. Esther komt in de tweede aflevering aan bod, die wordt uitgezonden op 26 oktober 2018.

Weer naar school

Ook in Senegal loopt de zomervakantie ten einde. Vanaf 1 oktober gaan de kinderen weer naar school. Eind juli zijn de meeste leerlingen overgegaan naar de volgende klas. Een aantal leerlingen is geslaagd voor het eindexamen, slechts twee moeten dit jaar hun eindexamen overdoen. De resultaten waren goed en we zijn dan ook trots op de leerlingen.

Zoals altijd in september krijgen we de aanvragen binnen voor het nieuwe schooljaar. Inmiddels hebben we de brieven verstuurd ter bevestiging van de subsidie. Goed om te melden is dat drie van onze contactpersonen in Senegal inmiddels ook donateur zijn en ieder een kind ondersteunen bij de schoolloopbaan.

Deze maand wordt ook het jaarlijkse schoolgeld overgemaakt. De boeken kunnen worden aangeschaft en de potloden geslepen. Het nieuwe schooljaar kan beginnen!

nieuwe website

Website vernieuwd

Wie af en toe op de website van onze stichting kijkt, heeft het al opgemerkt: deze zomer hebben we de website ingrijpend vernieuwd. Het logo en de homepage hebben een wat strakkere en moderne uitstraling gekregen. Het menu is aangepast zodat de informatie beter te vinden is en er is veel meer beeldmateriaal toegevoegd. De nieuwsberichten zijn vanaf elke pagina te lezen. Niet alleen is de website daardoor aantrekkelijker geworden, de informatie is nu ook beter te lezen op smart phones en tablets.

Onze welgemeende dank gaat uit naar  Erwin Odendaal, die zijn bijdrage aan de stichting Kakaran levert door gratis voor ons het webdesign en beheer te doen. Samen met de directeur heeft hij gezorgd voor de vernieuwde site. Ook dank aan de bestuursleden die hebben meegelezen en feedback gegeven.

We zijn erg benieuwd wat jullie, de donateurs en financiers, vinden van de huidige website. Kun je de informatie vinden die je zoekt? Heb je nog suggesties voor verbetering? De komende maanden gaan we ook het Franstalige deel van de website verder ontwikkelen, waarbij we ook onze Senegalese partners uitnodigen om mee te denken.

belastingvoordeel

Belastingaftrek voor donaties

Zoals wellicht bekend zijn donaties aan de Stichting Kakaran aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar dat is pas als het totaal aan schenkingen voor goede doelen in het afgelopen jaar méér is dan 1% van het inkomen. De belastingaftrek begint pas boven dat bedrag. Daardoor kunnen gulle gevers vaak toch niets aftrekken.

Een paar jaar geleden heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om elke gift aan een goed doel al vanaf de eerste cent aftrekbaar te maken, waneer je je voor vijf jaar vastlegt als donateur. Via een formulier kun je vastleggen dat je vijf jaar lang eenzelfde bedrag zult schenken. Je kunt er ook een clausule in opnemen dat de overeenkomst bij bepaalde onvoorziene omstandigheden eindigt. Als je zo’n formulier invult krijg je geld van de belasting terug. Je kunt natuurlijk ook besluiten wat méér te geven aan Kakaran, omdat de fiscus meebetaalt!

Een aantal donateurs heeft in 2014 deze mogelijkheid aangegrepen en een formulier ingevuld. Komend jaar, in 2019, verloopt deze overeenkomst. Als je je opnieuw voor vijf jaar wilt vastleggen, wat we natuurlijk hopen, moet je opnieuw een formulier invullen en naar de belastingdienst sturen.
En wie nog geen gebruik maakt van een dergelijke regeling: misschien is dit het moment om in te stappen?

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl  onder ‘periodieke giften goede doelen’. Daar kun je ook het formulier downloaden. Als je meer wilt weten over deze regeling kun je ons ook even een mailtje sturen. 

bestuurswissel

Bestuurswissel

Na tien jaar heeft Marlies Pietermaat besloten haar lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Kakaran te beëindigen. Ze heeft aangegeven als donateur betrokken te blijven bij de Stichting. Het bestuur bedankt Marlies voor haar jarenlange inzet als bestuurslid, voorzitter en vice voorzitter van de Stichting. We gaan op zoek naar een passend nieuw bestuurslid.