Nieuw schooljaar

Zoals elk jaar houdt Awa voordat het nieuwe schooljaar begint, een ceremonie bij haar thuis. Ze nodigt alle kinderen die Kakaran ondersteunt in de regio Tambacounda uit, samen met hun ouders. Daar krijgt ieder kind een nieuwe rugzak met pennen en schriften. Een mooi  begin van het nieuwe schooljaar. We hopen dat het de kinderen stimuleert om met plezier naar school te gaan!

zwerfplastic

Orthoplastique

Op de laatste jaarvergadering heeft het bestuur gesproken over een wereldwijd probleem, het zwerfplastic. Het is niet de expertise noch de doelstelling van Kakaran, om projecten op het gebied van recycling van plastic in Senegal te initiëren dan wel te ondersteunen. Besloten is de aandacht voor dit probleem te beperken tot waar het de doelstelling van Kakaran raakt: bewustwording van en scholing over schade aan het milieu, recycling van plastic tot orthopedische toepassingen zoals protheses en schoolmaterialen, en het gebruik van duurzame materialen bij aanschaf van schoolmaterialen of bij de bouw van een schooltje.

Esther bedacht een brug tussen bewustwording t.a.v. het plasticprobleem en het oplossen van een tekort aan materiaal in orthopedische centra door hergebruik van plastic. Het idee van het gebruiken van zwerfplastic voor orthopedische toepassingen heeft Esther verder uitgewerkt en een studente van Universiteit Enschede, Mieke Arnoldus, mag een haalbaarheidsonderzoek gaan uitvoeren via het programma Crossing Borders. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is hoe en zo ja welke soorten plastic gebruikt zouden kunnen worden in de verschillende orthopedische centra in Senegal. Het idee is om op scholen bewustwordingslessen te geven met daaraan gekoppeld inzamelingsacties. Zo zou de bewustwording t.a.v. een groot probleem in Senegal worden vergroot en deels opgelost. Bovendien lost het deels het probleem van gebrek aan materiaal in de orthopedische centra op.

Mieke zal van half oktober tot half januari bij Nommez Ba verblijven, dan wel bij Carfeah. Haar onderzoek wordt financieel ondersteund door o.a. Rotary Club Bussum. Te zijner tijd zullen we haar bevindingen en resultaten op de site delen!

de eerste steen

Financiering Koulouck rond!

Al enige tijd zijn we bezig om het benodigde bedrag bijeen te krijgen voor een salle polyvalente in de school in Koulouck Mbada. In maart kregen we de toezegging van de Stichting Wilde Ganzen dat zij het bedrag dat wij bijeenbrengen, zullen vermeerderen met 50%!

Dankzij de Paters Passionisten, de Stichting Onamika, onze jubileumveiling, extra donaties van Kakaran, Esther en Gerard, Esthers hockeyteam, de opbrengst van de verjaardag van Marlies Arnoldus en een deel van de opbrengst van Gerards boekje voor zijn verjaardag, is het bedrag bijeengebracht. Wilde Ganzen maakt het bedrag, vermeerderd met hun bijdrage, over naar Kakaran Sénégal, zodat binnenkort de bouw van de salle polyvalente van start kan gaan.

 

jarig!

Jarig!

De afgelopen maand vierde Esther Kruyswijk haar 50verjaardag. Ze vroeg  geen cadeaus, maar een donatie voor Kakaran. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd, waarvan een deel zal worden besteed aan een nieuw modem voor de Salle Gerti van de school in Chaden. In die school hebben we in 2013 een computerlokaal ingericht, zodat de leerlingen vertrouwd kunnen raken met internet. Een ander deel van het bijeengebrachte bedrag gaat naar de exploitatie van het Atelier Mobile Orthpédique (AMO). Zo kan de auto weer een tijdje rijden!

Ook Gerard Schuijt vierde zijn verjaardag. In juni werd hij 80 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit gaf hij een boekje uit: Herinneringen van een opgewekt mens. Aan de gelukkigen die het boekje mochten ontvangen vroeg hij een donatie te doen voor Kakaran. Ook dit heeft een mooi geldbedrag opgeleverd: inmiddels ruim vierduizend euro! Een deel van dit bedrag hebben we bij de financiering van een Salle Polyvalente bij de school in Koulouck Mbada gelegd, waardoor deze financiering nu rond is. Zoals we eerder op de website hebben genoemd, wordt het door ons bijeengebrachte bedrag vermeerderd met 50% door de Stichting Wilde Ganzen. Binnenkort kan de eerste paal de grond in!

Aan Gerard en Esther en al hun vrienden en familie: mede namens onze contactpersonen in Senegal heel hartelijk dank voor jullie gulle gaven!

Video over Esther en het werk van Kakaran

Van 22-26 maart 2019 reisde Esther, vergezeld door een filmploeg naar Senegal voor opnamen. Onder de naam ‘People of Transavia’ maakt haar werkgever Transavia korte documentaires over werknemers en wat hen bezielt naast het werken in de luchtvaart. Tijdens een kort bezoek van vier dagen ontmoette ze tal van contactpersonen van Kakaran en kinderen die we financieel ondersteunen. Ook maakte ze een trip naar enkele afgelegen dorpen, waar de AMO (Atelier Mobile Orthopédique) orthopedische hulp biedt aan dorpelingen die niet naar het ziekenhuis in Tambacounda kunnen komen.

Via deze link kun je de video bekijken.