Jaarverslag 2010

De voorzitter en de directeur hebben in april Senegal bezocht (op eigen kosten, zoals in onze stichting gebruikelijk is). Zij hebben een bezoek gebracht aan de door Kakaran gesteunde scholen en andere projecten en hebben nagenoeg alle door Kakaran gesteunde schoolkinderen en middelbare scholieren gesproken. De kinderen doen het over het algemeen goed op school, zoals ook blijkt uit de jaarlijkse rapportages van voormalig onderwijsinspectrice Anna Cabo, op grond waarvan de stiching besluit of voortzetting van de ondersteuning gerechtvaardigd is.
Hier kun je het hele jaarverslag 2010 lezen.

jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

In het jaar 2009 verloor de Stichting Kakaran haar oprichtster en voorzitter Gerti Hesseling. Zij overleed op 21 maart tengevolge van een ongeneeslijke leukemie. Gerti Hesseling was juriste, rechtsantropologe en afrikanist met grote kennis van met name West Afrika. Zij had vele publicaties op haar naam staan en zij was van 1996 tot 2004 directeur van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Enkele dagen na de crematieplechtigheid in besloten kring was er een drukbezochte herdenking in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daar sprak onder andere haar zwager prof. dr. C.J.M. Schuyt. In zijn ‘column voor Gerti’ schetste hij de betekenis van de door Gerti opgerichte Stichting Kakaran als een extended family, waarin over de continenten heen zorg gedragen wordt dat kinderen goed onderwijs kunnen ontvangen en een goede gezondheidszorg. Ter nagedachtenis van Gerti en mede teneinde extra fondsen te werven heeft de Stichting het grotendeels door Gerti zelf geschreven boekje Wat ik daar deed geproduceerd.

Hier kun je het hele jaarverslag 2009 lezen.

Mobiele orthopedische ateliers

 

In het binnenland van Senegal is het aantal ziekenhuizen dun gezaaid: één ziekenhuis voor een gebied zo groot als drie Nederlandse provincies bij elkaar. Om mensen te bereiken die ver van een ziekenhuis wonen, bezorgde Kakaran de ziekenhuizen in Tambacounda en Ziguinchor twee mobiele orthopedische ateliers. Dit zijn goed uitgeruste terreinwagens  waarmee orthopedisch instrumentmakers de regio in trekken om ter plekke voor gehandicapte kinderen een prothese aan te meten, te maken of te repareren. Dankzij deze Ateliers Mobiles Orthopédiques (AMO) kunnen kinderen met een prothese weer naar school gaan. Ook kunnen deze rijdende ateliers ter plekke voorlichting geven (over aidspreventie, geboorteregeling e.d.) en eerstelijns medische hulp bieden.

Op de foto’s zie je het eerste rijdende orthopedische atelier dat in 2006 door het ziekenhuis in Ziguinchor, in het zuiden van Senegal, in gebruik kon worden genomen. Op de auto prijkten de namen van de initiatifneemsters, Gerti Hesseling en Esther Kruyswijk. De aanschaf van een terreinwagen met orthopedische apparatuur is een kostbare aangelegenheid. Voor deze aanschaf wist Kakaran subsidie te verkrijgen van de Stichting Schumacher-Kramer en de Stichting Kinderpostzegels. 

Het mobiele atelier in Tambacounda wordt zo intensief gebruikt, dat deze inmiddels al twee keer door een nieuwe AMO is vervangen. De oude terreinwagen wordt nu ingezet voor de bloedbank.

Column voor Gerti

Hoe universeel zijn de rechten van de mens? Welke relevantie heeft de idee van de rechtsstaat voor het statelijke recht en traditionele en lokale rechtsordes in Afrikaanse landen? Waarmee is de toegang tot het recht en de opleiding van rechters in die landen het meest gediend en kunnen Europese landen daarbij helpen? Dit zijn enkele onderwerpen die in de wetenschappelijke geschriften van Gerti Hesseling een prominente plaats innemen, niet alleen in haar wetenschapsbeoefening, ook in haar hele leven. Haar hart en mind lagen in Afrika. Ze bracht wetenschap in praktijk en nam de resultaten van haar onderzoek mee náár de praktijk.
Dit is het begin van de column die Kees Schuyt uitsprak tijdens de herdenking na Gerti’s overlijden, op 31 maart 2009 in Amsterdam. Hier kun je de hele tekst van de column lezen.