Boekentransport

Gerti Hesseling heeft bij leven bepaald dat haar wetenschappelijke boekerij – in elk geval de frans- en engelstalige werken – zou gaan naar de betrekkelijk jonge Université Gaston Berger de Saint-Louis. Saint-Louis is een plaats in het Noorden van Senegal. De zending – ca. 75 dozen met ca. 2300 boeken – zou Kakaran voor haar rekening nemen, maar dat had nogal wat voeten in de aarde. Totdat via de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal, bekend werd dat het marineschip H.M. Johan de Wit naar West-Afrika zou varen met tal van hulpgoederen voor de ontwikkelingslanden in die regio. Aan boord ook twee rivierschepen voor Saint-Louis. En het was een kleine moeite de twee palets met boekendozen op die scheepjes mee te nemen. Kosten voor Kakaran: het vervoer van Leiden naar Den Helder, kosten die betaald werden door het Afrika Studie Centrum in Leiden.

 

Op de achtergrond het fregat H.M. Johan de Wit, op de voorgrond een van de twee bootjes die aan de rede van Saint-Louis op zee werden getakeld met aan boord een pallet boekendozen. Aan de kade van Saint Louis – de stad heeft geen haven voor grote schepen -werden de bootjes inclusief hun boekenlading, de zee op getakeld. Zij voeren vervolgens de rivier op tot in de stad.

Sindsdien hebben enkele gepensioneerde wetenschappers hun economische en medische boeken aan de Universiteit van Saint-Louis gedoneerd. Maar door de bezuinigingen in Den Haag ging er deze keer geen marineschip met hulpgoederen naar West-Afrika en heeft Kakaran een zeetransporteur in Rotterdam moeten inschakelen. De boeken – 38 dozen met ca. 900 boeken -zijn in december 2011 aangekomen en met veel dank aanvaard.

 

Land, law and politics

Boek als eerbetoon aan Gerti Hesseling

In november 2011 verscheen bij Brill in Leiden het boek Land, Law and Politicics in Afrika. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel opstellen van collega’s van de oprichtster van Kakaran, Gerti Hesseling, onder redactie van Jan Abbink en Mirjam de Bruijn. Met dit boek brengen de auteurs een eerbetoon aan het werk van Gerti Hesseling, ‘een Nederlandse Afrikanist met een succesvolle carrière als onderzoeker van constitutioneel recht en grondenrecht, in het bijzonder in West Afrika’. Hier kunt u het boek bestellen.

 

Jaarverslag 2010

De voorzitter en de directeur hebben in april Senegal bezocht (op eigen kosten, zoals in onze stichting gebruikelijk is). Zij hebben een bezoek gebracht aan de door Kakaran gesteunde scholen en andere projecten en hebben nagenoeg alle door Kakaran gesteunde schoolkinderen en middelbare scholieren gesproken. De kinderen doen het over het algemeen goed op school, zoals ook blijkt uit de jaarlijkse rapportages van voormalig onderwijsinspectrice Anna Cabo, op grond waarvan de stiching besluit of voortzetting van de ondersteuning gerechtvaardigd is.
Hier kun je het hele jaarverslag 2010 lezen.

jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

In het jaar 2009 verloor de Stichting Kakaran haar oprichtster en voorzitter Gerti Hesseling. Zij overleed op 21 maart tengevolge van een ongeneeslijke leukemie. Gerti Hesseling was juriste, rechtsantropologe en afrikanist met grote kennis van met name West Afrika. Zij had vele publicaties op haar naam staan en zij was van 1996 tot 2004 directeur van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Enkele dagen na de crematieplechtigheid in besloten kring was er een drukbezochte herdenking in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daar sprak onder andere haar zwager prof. dr. C.J.M. Schuyt. In zijn ‘column voor Gerti’ schetste hij de betekenis van de door Gerti opgerichte Stichting Kakaran als een extended family, waarin over de continenten heen zorg gedragen wordt dat kinderen goed onderwijs kunnen ontvangen en een goede gezondheidszorg. Ter nagedachtenis van Gerti en mede teneinde extra fondsen te werven heeft de Stichting het grotendeels door Gerti zelf geschreven boekje Wat ik daar deed geproduceerd.

Hier kun je het hele jaarverslag 2009 lezen.

Mobiele orthopedische ateliers

 

In het binnenland van Senegal is het aantal ziekenhuizen dun gezaaid: één ziekenhuis voor een gebied zo groot als drie Nederlandse provincies bij elkaar. Om mensen te bereiken die ver van een ziekenhuis wonen, bezorgde Kakaran de ziekenhuizen in Tambacounda en Ziguinchor twee mobiele orthopedische ateliers. Dit zijn goed uitgeruste terreinwagens  waarmee orthopedisch instrumentmakers de regio in trekken om ter plekke voor gehandicapte kinderen een prothese aan te meten, te maken of te repareren. Dankzij deze Ateliers Mobiles Orthopédiques (AMO) kunnen kinderen met een prothese weer naar school gaan. Ook kunnen deze rijdende ateliers ter plekke voorlichting geven (over aidspreventie, geboorteregeling e.d.) en eerstelijns medische hulp bieden.

Op de foto’s zie je het eerste rijdende orthopedische atelier dat in 2006 door het ziekenhuis in Ziguinchor, in het zuiden van Senegal, in gebruik kon worden genomen. Op de auto prijkten de namen van de initiatifneemsters, Gerti Hesseling en Esther Kruyswijk. De aanschaf van een terreinwagen met orthopedische apparatuur is een kostbare aangelegenheid. Voor deze aanschaf wist Kakaran subsidie te verkrijgen van de Stichting Schumacher-Kramer en de Stichting Kinderpostzegels. 

Het mobiele atelier in Tambacounda wordt zo intensief gebruikt, dat deze inmiddels al twee keer door een nieuwe AMO is vervangen. De oude terreinwagen wordt nu ingezet voor de bloedbank.