Mongolie

Naar Mongolië voor Kakaran

Deze zomer gaan Daan en Joram van Amsterdam naar Mongolië rijden in een oude Nissan Sunny uit 1986 die zij zelf hebben opgeknapt voor de reis. Om geld op te halen voor Kakaran gaan zij kaarten versturen vanuit de verschillende (19) landen waar ze doorheen komen. Als je zo’n kaart van hen wil ontvangen, moet je je opgeven en minimaal € 10 storten voor het goede doel: apparatuur voor het orthopedisch atelier van het ziekenhuis in Tambacounda, Senegal.

Ga naar hun website om je op te geven en daar vind je ook hoe je kunt betalen. Kijk naar de route die zij gaan afleggen en maak een keuze uit het land vanwaar je de kaart wilt ontvangen.

Inmiddels hebben Daan en Joram al € 2000 opgehaald, waaronder € 850 op Koningsdag.

Afrika Senegal

Bijeenkomst met donateurs

Voor het eerst organiseerde Kakaran een informatieve bijeenkomst met de bedoeling om donateurs en belangstellenden te informeren over alles wat Kakaran door de jaren heen heeft gedaan en wat de plannen voor de toekomst zijn. Dit in een gezellige sfeer met een borrel na afloop.
Ruim dertig donateurs hebben de informatieve bijeenkomst op zaterdag 7 februari 2015 in Rotterdam bezocht. De presentaties waren rijkelijk geïllustreerd en iedereen was zeer te spreken over de verstrekte informatie. De voorzitter Marlies Pietermaat ging in op de werkwijze van Kakaran, in het bijzonder de contacten met onze counterparts in Senegal, waar de Non Gouvernementele Organisatie Kakaran Sénégal is opgericht. Gerard Schuijt, die van oprichting af bij Kakaran is betrokken, gaf een overzicht van de grote en kleine projecten die de stichting heeft kunnen financieren.

De beoogd nieuwe voorzitter Esther Kruyswijk vertelde over de periode toen zij als student-stagiaire begin jaren negentig voor het eerst in Senegal was. Daar heeft zij samen met Nommez Ba Ghan en Gerti Hesseling het plan bedacht voor een Mobiel Orthopedisch Atelier en daarvoor heeft zij destijds ook de fondsen geworven. Het Mobiele Atelier functioneert nog steeds en het tweede is alweer aan vervanging toe. Zo intensief wordt het gebruikt. Ook vertelde Esther over nieuwe plannen, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van een centrum voor gehandicapten in Tambacounda.

Jaarverslag 2013

In het verslagjaar 2013 is het beleidsplan 2013-2018 tot stand gekomen. Daarin stelt het bestuur dat het in gang gezette beleid wordt voort gezet. Het beleid blijft gericht op kleinschaligheid en op een direct verband tussen donateur en kind en/of project, terwijl de Stichting bestuurlijk en administratief zo weinig mogelijk kosten maakt. Hier kun je het hele jaarverslag 2013 lezen.

Onderscheiding voor Nommez Ba Gahn

De man, die met Esther Kruyswijk en Gerti Hesseling het plan bedacht voor een Atelier Mobil Orthopedique in Tambacounda, waarmee hij en zijn medewerkers de regio in konden trekken om ter plaatste gehandicapten aan hun protheses te helpen. De man ook die regelde dat gehandicapten geöpereerd konden worden als dat nodig was, die Kakaran meermalen wees op gevallen waar geld voor nodig was (gehandicapten en zieken) en die scholen met goede projecten in contact bracht met Kakaran. Deze man is in 2013 in Sėnégal onderscheiden voor zijn vele verdiensten. Hij werd benoemd tot ridder in de nationale orde van verdiensten. Kakaran heeft hem uiteraard van harte geluk gewenst met deze verdiende en eervolle onderscheiding.

Kerstacties ten bate van Kakaran: € 6000

Op de Fontys Hogeschool Engeneering en de Fontys Hogeschool Automotiv in Eindhoven werkt Edgar van der Laak, echtgenoot van Elsa Hesseling, nichtje van Gerti Hesseling en donateur van Kakaran. Op Edgars voorstel hebben de medewerkers en medewerksters afgezien van een kerstpakket en bepaald dat het daarvoor gereserveerde bedrag ten goede zou komen aan Kakaran. Op 19 december mocht de directeur van Kakaran, Gerard Schuijt, de symbolische cheque van € 1985 in ontvangst nemen.

Op het advocatenkantoor Pels en Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag, is op voorstel van Elisabeth Pietermaat een soortgelijke actie ondernomen. Elisabeth is daar advocaat. Zij is zelf donateur en is de dochter van Marlies, de voorztter van Kakaran. Marlies Pietermaat mocht een cheque ter waarde van € 4.200 in ontvangst nemen.

Het bestuur van Kakaran dankt alle gevers heel hartelijk en beraadt zich op een goede bestemming van deze extra donaties.