boek voor Gerard

Overdracht directeurschap

Op 23 juni tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering gaf Gerard Schuijt, na bijna vijfentwintig jaar directeur van Kakaran te zijn geweest, het stokje over aan zijn nichtje Lenette Schuijt. Zij is met ingang van 23 juni de nieuwe directeur en is verantwoordelijk voor de financiën, de website en de nieuwsbrief en het contact met de donateurs.

Marlies Pietermaat, de vice-voorzitter sprak Gerard toe en overhandigde hem namens het bestuur, twee beeldjes. De voorzitter, Esther Kruyswijk, bedankte Gerard voor zijn jarenlange inzet voor de stichting en voor de prettige samenwerking met hem. Ze overhandigde hem een fotoboek met impressies van vijfentwintig jaar Kakaran en een persoonlijk dankwoord van vele betrokkenen. De nieuwe directeur Lenette Schuijt bedankte Gerard en de andere bestuursleden voor het in haar gestelde vertrouwen en zei zich te verheugen op een plezierige en langdurige samenwerking.

Jaarverslag 2015

Voor het eerst in het bijna vijfentwintigjarige bestaan van Kakaran organiseerde het bestuur in het verslagjaar een informatieve bijeenkomst met de donateurs. Dat was op 7 februari in Rotterdam en er waren zo’n dertig donateurs. Er waren presentaties over doen en laten van onze stichting en over hoe Kakaran dat financiert. Naast de ondersteuning van schoolgaande kinderen en studenten bouwt Kakaran ook soms een schooltje of een schoollokaal, financiert de aanschaf van een fotokopieerapparaat of computerapparatuur en zorgt voor gehandicapte kinderen, zoals bijvoorbeeld met het rijdende orthopedisch atelier. Voor deze bijzondere projecten zijn er dan incidentele donateurs. Hier kun je het hele jaarverslag 2015 lezen.

Mongolie

Impressie Mongolie-reis

Zoals eerder gemeld op deze website, hebben Daan en Joran een reis gemaakt naar Mongolie in hun oude Nissan, om geld op te halen voor Kakaran. De bijna vijfduizend euro die ze hebben opgehaald komen ten goede aan het orthopedisch atelier van het ziekenhuis in Tambacounda en het orthopedisch centrum in Mbour. Hier kun je een filmverslag zien van de indrukwekkende reis die ze hebben gemaakt.

De medewerkers van het orthopedisch centrum in Tambacounda waren ontzettend blij met de medische apparatuur die kon worden aangeschaft met de donatie. In aanwezigheid van het  bestuur van Kakaran Senegal is de cheque in ontvangst genomen op de orthopedische afdeling.

 

ontvangst orthopedische apparatuurEnkele weken later werd de nieuwe apparatuur afgeleverd. Hier rechts op de foto staat Ndongo Sow, verantwoordelijk voor het mobiele atelier, die de nieuw aangeschafte apparatuur uitpakt. En hieronder nog meer nieuwe apparatuur, waaronder een hometrainer waarmee patiënten die een nieuwe prothese hebben gekregen, kunnen oefenen.

 

 

Fatima Diallo gaat promoveren in Leiden

Er zijn al enkele van de door Kakaran ondersteunde kinderen die een universitaire studie hebben voltooid, maar binnenkort zal er een promoveren tot doctor aan de Universiteit van Leiden. Het is de Senegalese Fatima Diallo die haar proefschrift l’Etat comme éponge’ (‘De staat als spons’) op 18 mei aanstaande ‘s middags om 15 uur zal verdedigen. Haar proefschrift  gaat over handhaving en vestiging van staatsgezag in oorlogsgebieden. Met het onderwerp van haar promotieonderzoek treedt zij in de voetsporen van Kakaranoprichtster Gerti Hesseling, die ook recht, antropologie en vredeswetenschappen trachtte te combineren.

Kort na haar benoeming tot hoogleraar in Utrecht heeft Gerti Hesseling Fatima aangetrokken als promovenda. Samen met professor Babacar Kante van de Université Gaston Berger in Saint-Louis, Senegal, zou Gerti promotor worden. Maar Gerti werd ziek in 2008, toen zij nog doende was om een promotiebeurs voor Fatima te regelen. Na haar overlijden in maart 2009 is haar taak overgenomen door een collega, professor Mirjam de Bruijn en die slaagde erin voor Fatima een beurs voor drie jaar van het Afrika Studiecentrum te verkrijgen. Met donaties van het echtpaar Van den Muijsenberg-Cissé uit Rotterdam en uit de nalatenschap van Gerti konden ook aanvullende onderzoekskosten worden betaald.

Het heeft enige tijd geduurd want de afgelopen jaren moest Fatima de afronding van het proefschrift combineren met betaalde onderzoekswerkzaamheden in onder meer Zuid-Afrika, maar nu is het dus zover. Haar promotie is ook voor Kakaran een bijzondere gebeurtenis en mede door een actie onder bevriende hoogleraren kan Kakaran een deel van de promotiekosten vergoeden.

Reis naar Senegal

Begin februari hebben Esther Kruyswijk, Lenette Schuijt en Marlies en Daniel Pietermaat een bezoek gebracht aan Senegal. Lenette, als toekomstig directeur van Kakaran, ging voor het eerst. Esther en Lenette reisden samen naar Tambacounda, in Mbour sloten Daniel en Marlies zich aan en zij reisden met Lenette door naar Ziguinchor. We hebben in korte tijd enorm veel gedaan: alle sleutelfiguren gezien en gesproken, lopende en nieuwe projecten besproken, alle kinderen gezien.

IMG_3188In Tambacounda hebben we een bezoek gebracht aan het orthopedisch centrum van het ziekenhuis, van waaruit het Atelier Mobile opereert. We hebben daar o.a. gesproken over vernieuwing van de auto en de apparatuur. Ook ontmoetten we er vier nieuwe kinderen (waarvan we voor 1 meisje nog een donateur zoeken) en bezochten we het Centrum voor gehandicapten, dat momenteel leeg en ongebruikt is, maar waarvoor mogelijk een nieuw plan komt.

IMG_3301Op weg naar Mbour stopten we, midden in de uitgestrekte velden, bij een regionale school die een aanvraag heeft gedaan voor uitbreiding van de faciliteiten, zoals toiletten en schoolbanken. Een van de bankjes viel uit elkaar toen wij erop wilden gaan zitten. En de vloer mag ook wel een opknapbeurt hebben!

IMG_4085-1In Mbour bezochten we twee kleuterscholen, Medina Extension, het ‘schooltje van Gonnie’ en Chaden. Op beide scholen zagen we hoe de kinderen speelden op de nieuwe speeltoestellen, die Kakaran heeft kunnen financieren van het restant van Gonnie’s legaat. En we hebben ze zelf ook even uitgeprobeerd.

Daarna vlogen we door naar Ziguinchor, in het zuiden van het land. Lenette had er een ontmoeting met het meisje voor wie zij jarenlang donateur was, en die inmiddels zelfstandig werkt als vroedvrouw op het platteland.

IMG_3464Anna Cabo had een ontmoeting georganiseerd met alle kinderen en hun moeders uit de regio die door Kakaran worden ondersteund. Voor Lenette een kans om alle kinderen te ontmoeten, voor alle Kakaran-kinderen een gelegenheid om met elkaar contact te leggen, zoals spontaan gebeurde. Ook hebben we veel bezoekjes afgelegd bij bekenden van de familie Kakaran en gesprekken gevoerd met een paar oud-leerlingen, die een eigen bedrijf willen opzetten.

IMG_3508-1Tot slot bezochten we nog een kleuter/lagere school, Marie Rivier, een nonnenschool waar veel van onze kinderen zitten. Er werd juist die dag carnaval gevierd, dus waren de kleinste kinderen, net als bij ons, prachtig verkleed.