Exploitatie AMO

Deze week hebben we de toezegging gekregen dat een bedrijf, dat haar naam liever niet bekend maakt, voor drie jaar de exploitatiekosten van het Atelier Mobile Orthopédique (AMO) zal financieren. Volgens het laatste financiële rapport vanuit Senegal zijn de kosten voor de auto jaarlijks 7.500 euro, dus het gaat om een bedrag van 22.500 euro. Daar zijn we uiteraard ongelofelijk blij mee.

Met deze financiering, het geld dat via de crowdfundingactie tot nu toe is binnengekomen, en een eerdere donatie die nog gereserveerd stond, kan de AMO tot medio 2023 rijden. Ongetwijfeld heeft de video van Frank de Rooij daar een positieve bijdrage aan geleverd.
Dankzij deze toekenning kan het orthopedische team, dat opereeert vanuit het ziekenhuis in Tambacounda, haar werk voor gehandicapte mensen voortzetten, waardoor meer kinderen naar school kunnen gaan en een diploma behalen.

Video over Kakaran

In maart 2019 reisde onze voorzitter Esther Kruyswijk met een cameraploeg naar Senegal. Onder de naam ‘People of Transavia’ maakt haar werkgever Transavia korte documentaires over werknemers en wat hen bezielt naast het werken in de luchtvaart. Tijdens haar korte en intensieve bezoek ontmoette Esther tal van kinderen die we financieel ondersteunen en maakte ze een trip naar een afgelegen dorp, waar de AMO (Atelier Mobile Orthopédique) orthopedische hulp biedt aan dorpelingen die niet naar het ziekenhuis in Tambacounda kunnen komen.

Documentairemaker Frank de Rooy heeft van een deel van het filmmateriaal, geheel belangeloos, voor Kakaran een korte video samengesteld over de AMO. We gebruiken deze video o.a. bij de crowdfunding actie die we hebben gestart om, zolang er geen structurele financier gevonden is, geld bijeen te brengen voor het onderhoud aan de AMO.

Hier kun je de video bekijken.

Nieuw schooljaar

Zoals elk jaar houdt Awa voordat het nieuwe schooljaar begint, een ceremonie bij haar thuis. Ze nodigt alle kinderen die Kakaran ondersteunt in de regio Tambacounda uit, samen met hun ouders. Daar krijgt ieder kind een nieuwe rugzak met pennen en schriften. Een mooi  begin van het nieuwe schooljaar. We hopen dat het de kinderen stimuleert om met plezier naar school te gaan!

zwerfplastic

Orthoplastique

Op de laatste jaarvergadering heeft het bestuur gesproken over een wereldwijd probleem, het zwerfplastic. Het is niet de expertise noch de doelstelling van Kakaran, om projecten op het gebied van recycling van plastic in Senegal te initiëren dan wel te ondersteunen. Besloten is de aandacht voor dit probleem te beperken tot waar het de doelstelling van Kakaran raakt: bewustwording van en scholing over schade aan het milieu, recycling van plastic tot orthopedische toepassingen zoals protheses en schoolmaterialen, en het gebruik van duurzame materialen bij aanschaf van schoolmaterialen of bij de bouw van een schooltje.

Esther bedacht een brug tussen bewustwording t.a.v. het plasticprobleem en het oplossen van een tekort aan materiaal in orthopedische centra door hergebruik van plastic. Het idee van het gebruiken van zwerfplastic voor orthopedische toepassingen heeft Esther verder uitgewerkt en een studente van Universiteit Enschede, Mieke Arnoldus, mag een haalbaarheidsonderzoek gaan uitvoeren via het programma Crossing Borders. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is hoe en zo ja welke soorten plastic gebruikt zouden kunnen worden in de verschillende orthopedische centra in Senegal. Het idee is om op scholen bewustwordingslessen te geven met daaraan gekoppeld inzamelingsacties. Zo zou de bewustwording t.a.v. een groot probleem in Senegal worden vergroot en deels opgelost. Bovendien lost het deels het probleem van gebrek aan materiaal in de orthopedische centra op.

Mieke zal van half oktober tot half januari bij Nommez Ba verblijven, dan wel bij Carfeah. Haar onderzoek wordt financieel ondersteund door o.a. Rotary Club Bussum. Te zijner tijd zullen we haar bevindingen en resultaten op de site delen!

de eerste steen

Financiering Koulouck rond!

Al enige tijd zijn we bezig om het benodigde bedrag bijeen te krijgen voor een salle polyvalente in de school in Koulouck Mbada. In maart kregen we de toezegging van de Stichting Wilde Ganzen dat zij het bedrag dat wij bijeenbrengen, zullen vermeerderen met 50%!

Dankzij de Paters Passionisten, de Stichting Onamika, onze jubileumveiling, extra donaties van Kakaran, Esther en Gerard, Esthers hockeyteam, de opbrengst van de verjaardag van Marlies Arnoldus en een deel van de opbrengst van Gerards boekje voor zijn verjaardag, is het bedrag bijeengebracht. Wilde Ganzen maakt het bedrag, vermeerderd met hun bijdrage, over naar Kakaran Sénégal, zodat binnenkort de bouw van de salle polyvalente van start kan gaan.